Co je to?
Definice výrazu Patologie. Co znamená odborný pojem Patologie z kategorie Lékařství?

Co je Patologie?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Patologie

Patologie je jednou z lékařských věd. Zabývá se studiem a diagnostikováním různých chorob a onemocnění živých organizmů. Patologický stav definuje jako takový stav, který způsobila nemoc. Patologie jako hlavní náplň zkoumá čtyři základní složky onemocnění. Těmi jsou příčiny, které studuje etiologie, mechanizmus toho, jak se nemoc vyvíjí, je předmětem studia patogeneze, změnu struktur buněk zkoumá morfologie. Poslední částí jsou klinické projevy jako důsledky změn.
Patologie obecná analyzuje klinické zvláštnosti, kterými jsou znaky a východiska onemocnění infekčních i neinfekčních. Obecná patologie se dále dělí na patologii klinickou a anatomickou. Odebrané vzorky tkáně se zkoumají mikroskopicky i makroskopicky. Neurčuje se pouze patologická tkáň, ale i případné příčiny nemoci. Ty se zkoumají na molekulární úrovni. Standardem je cytologické vyšetření odebrané tkáně. Příbuznými obory jsou klinická onkologie, endokrinologie, gastroenterologie a diabetologie.


Co je to Patologie? Význam slova, termín, Definice výrazu Patologie. Co znamená odborný pojem Patologie z kategorie Lékařství?

Chyby vyhrazeny. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Patologie můžete samozřejmě sdílet s ostatními na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Patologie je v sekci lékařství

Klíčová slova: význam slova, odborné názvosloví, lékařství, odborný výraz, lékařství, synonymum, Patologie, terminologie, slovo, co znamená, názvosloví, formulace, pojem, terminus technicus, wiki, popis, definice, lexikon


Pojem Patologie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Patologie? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů. Pojem vychází z řeckého slova pathos (πάθος), "zážitek" nebo "muka", a -logia (-λογία), "výčet"). Protože v jednotlivých oblastech zájmu nehrozí riziko záměny, používá se pojem patologie v některých oborech i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti. Například lékařský obor patologická anatomie se obvykle mezi zdravotníky nazývá patologie. Plurál pojmu se užívá ve smyslu progrese nemoci, např. "tato nákaza způsobuje tyto patologie". Přídavné jméno patologický se poměrně často používá ve smyslu nezdravý, porušený nebo odchylný, někdy i mimo medicínský kontext (např. Weierstrassova funkce se někdy označuje jako příklad patologické funkce). Afix pojmu, tj. "-patie", se užívá pro pojmenování stavu indispozice, např. psychopatie. Lékař se specializací patologie se nazývá patolog. Za patologický stav se považuje stav způsobený nemocí. Hlavním předmětem patologie je výzkum čtyř složek nemoci: příčiny (etiologie), mechanismus vývoje nemoci (patogeneze), strukturální změny buněk (morfologie) a důsledky těchto změn ve formě klinických projevů. Obecná patologie se zabývá analýzou klinických abnormalit, které jsou znaky a prekurzory infekčních a neinfekčních onemocnění a rozděluje se na klinickou a anatomickou patologii.

Další zdroje informací o slovu Patologie

Vyhledat pojem Patologie ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Patologie ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Patologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Patologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Patologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Patologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Patologie například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená Patologie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Patologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patologie, odpověď na dotaz co je to Patologie?. Víte např. kdo to je Monika Hálová? Znáte a víte kdo je Hana Mašková? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci lékařství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie lékařství, Zlaté nůžky, patologie, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.