Co je to?
Výraz, termín, definice slova Patologie. Co znamená odborný pojem Patologie z kategorie Lékařství?

Co je to Patologie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Patologie?

Patologie je jednou z lékařských věd. Zabývá se studiem a diagnostikováním různých chorob a onemocnění živých organizmů. Patologický stav definuje jako takový stav, který způsobila nemoc. Patologie jako hlavní náplň zkoumá čtyři základní složky onemocnění. Těmi jsou příčiny, které studuje etiologie, mechanizmus toho, jak se nemoc vyvíjí, je předmětem studia patogeneze, změnu struktur buněk zkoumá morfologie. Poslední částí jsou klinické projevy jako důsledky změn.
Patologie obecná analyzuje klinické zvláštnosti, kterými jsou znaky a východiska onemocnění infekčních i neinfekčních. Obecná patologie se dále dělí na patologii klinickou a anatomickou. Odebrané vzorky tkáně se zkoumají mikroskopicky i makroskopicky. Neurčuje se pouze patologická tkáň, ale i případné příčiny nemoci. Ty se zkoumají na molekulární úrovni. Standardem je cytologické vyšetření odebrané tkáně. Příbuznými obory jsou klinická onkologie, endokrinologie, gastroenterologie a diabetologie.


Co je to Patologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Patologie. Co znamená odborný pojem Patologie z kategorie Lékařství?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Patologie patří do kategorie lékařství

Klíčová slova: odborný výraz, synonymum, formulace, co je to Patologie?, odborné názvosloví, definice, heslo, terminologie, Patologie, lexikon, co to je, popis, terminus technicus, slovník, informace, význam pojmu, slovo, definice pojmu


Pojem Patologie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Patologie?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů. Pojem vychází z řeckého slova pathos (πάθος), "zážitek" nebo "muka", a -logia (-λογία), "výčet"). Protože v jednotlivých oblastech zájmu nehrozí riziko záměny, používá se pojem patologie v některých oborech i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti. Například lékařský obor patologická anatomie se obvykle mezi zdravotníky nazývá patologie. Plurál pojmu se užívá ve smyslu progrese nemoci, např. "tato nákaza způsobuje tyto patologie". Přídavné jméno patologický se poměrně často používá ve smyslu nezdravý, porušený nebo odchylný, někdy i mimo medicínský kontext (např. Weierstrassova funkce se někdy označuje jako příklad patologické funkce). Afix pojmu, tj. "-patie", se užívá pro pojmenování stavu indispozice, např. psychopatie. Lékař se specializací patologie se nazývá patolog. Za patologický stav se považuje stav způsobený nemocí. Hlavním předmětem patologie je výzkum čtyř složek nemoci: příčiny (etiologie), mechanismus vývoje nemoci (patogeneze), strukturální změny buněk (morfologie) a důsledky těchto změn ve formě klinických projevů. Obecná patologie se zabývá analýzou klinických abnormalit, které jsou znaky a prekurzory infekčních a neinfekčních onemocnění a rozděluje se na klinickou a anatomickou patologii.

Další informační zdroje

Hledat výraz Patologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Patologie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Patologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Patologie ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Patologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Patologie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Patologie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Patologie? resp. co to je Patologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patologie, odpověď na dotaz co je to Patologie?. Víte např. kdo to je Ošetřovatel? Znáte a víte kdo je Kim Kardashian? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než lékařství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.