Co je to?
Výraz, termín, definice slova Roráty. Co znamená odborný pojem Roráty z kategorie Náboženství?

Co je to Roráty? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Roráty

Roráty jsou zvláštním druhem duchovního obřadu v době adventu. Jedná se o ranní mariánské mše, které jsou typické tím, že hlavní téma mše je doprovázeno sborovým zpěvem náboženských písní, která se k tématu vztahují.
Roráty jsou typické pro českou kulturu a pocházejí již z doby vlády Karla IV. K úpadku rorátů docházelo v 18. století jako důsledku josefinských reforem. O dvě století později započala snaha o obnovu této specifické tradice.


Co je to Roráty? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Roráty. Co znamená odborný pojem Roráty z kategorie Náboženství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Roráty patří do sekce Náboženství

Klíčová slova: vysvětlení, synonymum, názvosloví, pojem, Roráty, Náboženství, co znamená, co to je, přesný význam, odborné názvosloví, co je to Roráty?, wiki, slovník, termín, definice, lexikon, slovo, definice pojmu


Pojem Roráty je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Roráty můžete dozvědět následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je příznačné střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního tématu.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít slovo Roráty ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Roráty ve Wikislovníku

Najít výraz Roráty ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Roráty ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Roráty ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Roráty ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Roráty například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Roráty? resp. jaký je přesný význam slova Roráty? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Roráty, odpověď na dotaz co je to Roráty?. Víte např. kdo to je Dara Rolins? Znáte a víte kdo je Trader? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Náboženství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.