Co je to?
Definice výrazu, termínu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Co je to Uznání dluhu? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Uznání dluhu

Právní dokument, ve kterém dlužník písemně vyjadřuje, že uznává k určitému datu svůj dluh vůči věřiteli. Toto právní ujednání má jednostranný charakter, dlužník v něm potvrzuje existenci svého dluhu. Jedná se o stvrzení závazku, na jehož základě vzniká právní domněnka na existenci a trvání dluhu v určitém okamžiku a době. Vystavení dokumentu zjednodušuje situaci věřiteli, který tak nemusí dokazovat, že tu nějaký dluh trvá, toto důkazní břemeno na sebe převzal dlužník. Zároveň musíme zdůraznit. že se zde nejedná o zánik původního již existujícího dluhu a vznik dluhu nového, ale o potvrzení trvání stávajícího dluhu. Nemusí přitom jít vždy pouze o finanční závazky, ale i dluhy vyjadřované v nepeněžní formě. Uznání dluhu je listinou, musí tedy být vždy v písemné formě. Text musí vyjadřovat, že dluh je uznáván a z jakých důvodů a v jaké výši. Není nutné výslovně citovat důvod dluhu, ale je třeba, aby ho bylo možné dovodit. Stačí tedy například bude-li text obsahovat odkaz na upomínku k zaplacení. Variantou uznání dluhu je také notářský zápis, ve kterém může být zahrnuta i klauzule podle které dlužník dává svolení, že když nedojde ke včasnému splacení dluhu, může na něj věřitel uvalit exekuci. U nás se uznání dluhu jako právní institut objevuje poprvé v občanském zákoníku vydaném roku 1950. Další verze občanského zákoníku z roku 1964 ho ale opět vypustila, aby se zde znovu objevil při novelizaci v roce 1991. Do dnes platného občanského zákoníku je uznání dluhu zahrnuto.


Co je to Uznání dluhu? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text se známými na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Uznání dluhu patří do sekce právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, lexikon, termín, pojem, synonymum, vysvětlení, definice pojmu, heslo, informace, co znamená, terminus technicus, co to je, popis, co je to Uznání dluhu?, význam, přesný význam, wiki, slovník


Pojem Uznání dluhu je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Uznání dluhu?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Uznání dluhu je jednostranné písemné právní jednání, které dlužník adresuje věřiteli a kterým uznává určitý dluh vůči němu. Jde o jednu z forem utvrzení závazku, jejíž funkce spočívá v tom, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době uznání. Nedochází tím proto k zániku původního závazku a vzniku nového, ale pouze se tím ulehčuje procesní situace věřitele, který tak existenci dluhu nemusí prokazovat, naopak důkazní břemeno přechází na dlužníka. Panuje shoda na tom, že lze uznat i jiné závazky, než jen peněžité.

Odkazy na jiné weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Uznání dluhu ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Uznání dluhu ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Uznání dluhu na Google.cz

Vyhledat termín Uznání dluhu ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Uznání dluhu ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Uznání dluhu ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Uznání dluhu například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Uznání dluhu? resp. co znamená slovo Uznání dluhu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Uznání dluhu, odpověď na dotaz co je to Uznání dluhu?. Víte např. kdo to je Alexandr Vondra? Znáte a víte kdo je Eva Bosáková? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste hledání odborného pojmu Uznání dluhu i v jiné kategorii než je sekce právo. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.