Co je to?
Definice výrazu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Co to je Uznání dluhu? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Uznání dluhu

Právní dokument, ve kterém dlužník písemně vyjadřuje, že uznává k určitému datu svůj dluh vůči věřiteli. Toto právní ujednání má jednostranný charakter, dlužník v něm potvrzuje existenci svého dluhu. Jedná se o stvrzení závazku, na jehož základě vzniká právní domněnka na existenci a trvání dluhu v určitém okamžiku a době. Vystavení dokumentu zjednodušuje situaci věřiteli, který tak nemusí dokazovat, že tu nějaký dluh trvá, toto důkazní břemeno na sebe převzal dlužník. Zároveň musíme zdůraznit. že se zde nejedná o zánik původního již existujícího dluhu a vznik dluhu nového, ale o potvrzení trvání stávajícího dluhu. Nemusí přitom jít vždy pouze o finanční závazky, ale i dluhy vyjadřované v nepeněžní formě. Uznání dluhu je listinou, musí tedy být vždy v písemné formě. Text musí vyjadřovat, že dluh je uznáván a z jakých důvodů a v jaké výši. Není nutné výslovně citovat důvod dluhu, ale je třeba, aby ho bylo možné dovodit. Stačí tedy například bude-li text obsahovat odkaz na upomínku k zaplacení. Variantou uznání dluhu je také notářský zápis, ve kterém může být zahrnuta i klauzule podle které dlužník dává svolení, že když nedojde ke včasnému splacení dluhu, může na něj věřitel uvalit exekuci. U nás se uznání dluhu jako právní institut objevuje poprvé v občanském zákoníku vydaném roku 1950. Další verze občanského zákoníku z roku 1964 ho ale opět vypustila, aby se zde znovu objevil při novelizaci v roce 1991. Do dnes platného občanského zákoníku je uznání dluhu zahrnuto.


Definice výrazu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Uznání dluhu) můžete sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Uznání dluhu patří do kategorie Právo

Klíčová slova: lexikon, odborný výraz, co je to Uznání dluhu?, slovo, přesný výraz, co znamená, informace, termín, vysvětlení, co to je, Právo, definice, pojem, názvosloví, terminologie, formulace, význam pojmu, popis


Pojem Uznání dluhu je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Uznání dluhu zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Uznání dluhu ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Uznání dluhu ve Wikipedii

Zkusit najít výraz Uznání dluhu ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Uznání dluhu ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Uznání dluhu ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Uznání dluhu ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Uznání dluhu například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Uznání dluhu? resp. co znamená výraz Uznání dluhu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Uznání dluhu, odpověď na dotaz co je to Uznání dluhu?. Víte např. kdo to je Abbé? Znáte a víte kdo je Vypatlanec? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.