Co je to?
Výraz, termín, definice slova Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Co je to Uznání dluhu? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Uznání dluhu?

Právní dokument, ve kterém dlužník písemně vyjadřuje, že uznává k určitému datu svůj dluh vůči věřiteli. Toto právní ujednání má jednostranný charakter, dlužník v něm potvrzuje existenci svého dluhu. Jedná se o stvrzení závazku, na jehož základě vzniká právní domněnka na existenci a trvání dluhu v určitém okamžiku a době. Vystavení dokumentu zjednodušuje situaci věřiteli, který tak nemusí dokazovat, že tu nějaký dluh trvá, toto důkazní břemeno na sebe převzal dlužník. Zároveň musíme zdůraznit. že se zde nejedná o zánik původního již existujícího dluhu a vznik dluhu nového, ale o potvrzení trvání stávajícího dluhu. Nemusí přitom jít vždy pouze o finanční závazky, ale i dluhy vyjadřované v nepeněžní formě. Uznání dluhu je listinou, musí tedy být vždy v písemné formě. Text musí vyjadřovat, že dluh je uznáván a z jakých důvodů a v jaké výši. Není nutné výslovně citovat důvod dluhu, ale je třeba, aby ho bylo možné dovodit. Stačí tedy například bude-li text obsahovat odkaz na upomínku k zaplacení. Variantou uznání dluhu je také notářský zápis, ve kterém může být zahrnuta i klauzule podle které dlužník dává svolení, že když nedojde ke včasnému splacení dluhu, může na něj věřitel uvalit exekuci. U nás se uznání dluhu jako právní institut objevuje poprvé v občanském zákoníku vydaném roku 1950. Další verze občanského zákoníku z roku 1964 ho ale opět vypustila, aby se zde znovu objevil při novelizaci v roce 1991. Do dnes platného občanského zákoníku je uznání dluhu zahrnuto.


Co je to Uznání dluhu? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Uznání dluhu se nachází v sekci právo

Klíčová slova: informace, pojem, přesný význam, popis, přesný výraz, wiki, formulace, definice, význam pojmu, terminus technicus, termín, názvosloví, vysvětlení, definice pojmu, právo, co je to Uznání dluhu?, právo, heslo


Pojem Uznání dluhu je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Uznání dluhu píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Uznání dluhu je jednostranné písemné právní jednání, které dlužník adresuje věřiteli a kterým uznává určitý dluh vůči němu. Jde o jednu z forem utvrzení závazku, jejíž funkce spočívá v tom, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době uznání. Nedochází tím proto k zániku původního závazku a vzniku nového, ale pouze se tím ulehčuje procesní situace věřitele, který tak existenci dluhu nemusí prokazovat, naopak důkazní břemeno přechází na dlužníka. Panuje shoda na tom, že lze uznat i jiné závazky, než jen peněžité.

Další zdroje informací o slovu Uznání dluhu

Hledat výraz Uznání dluhu ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Uznání dluhu ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Uznání dluhu ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Uznání dluhu ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Uznání dluhu ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Uznání dluhu ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Uznání dluhu například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Uznání dluhu? resp. co se přesně ukrývá za slovem Uznání dluhu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Uznání dluhu, odpověď na dotaz co je to Uznání dluhu?. Víte např. kdo to je Monica Bellucci? Znáte a víte kdo je Paša? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než právo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.