Co je to?
Definice výrazu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Co to je Uznání dluhu? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Uznání dluhu?

Právní dokument, ve kterém dlužník písemně vyjadřuje, že uznává k určitému datu svůj dluh vůči věřiteli. Toto právní ujednání má jednostranný charakter, dlužník v něm potvrzuje existenci svého dluhu. Jedná se o stvrzení závazku, na jehož základě vzniká právní domněnka na existenci a trvání dluhu v určitém okamžiku a době. Vystavení dokumentu zjednodušuje situaci věřiteli, který tak nemusí dokazovat, že tu nějaký dluh trvá, toto důkazní břemeno na sebe převzal dlužník. Zároveň musíme zdůraznit. že se zde nejedná o zánik původního již existujícího dluhu a vznik dluhu nového, ale o potvrzení trvání stávajícího dluhu. Nemusí přitom jít vždy pouze o finanční závazky, ale i dluhy vyjadřované v nepeněžní formě. Uznání dluhu je listinou, musí tedy být vždy v písemné formě. Text musí vyjadřovat, že dluh je uznáván a z jakých důvodů a v jaké výši. Není nutné výslovně citovat důvod dluhu, ale je třeba, aby ho bylo možné dovodit. Stačí tedy například bude-li text obsahovat odkaz na upomínku k zaplacení. Variantou uznání dluhu je také notářský zápis, ve kterém může být zahrnuta i klauzule podle které dlužník dává svolení, že když nedojde ke včasnému splacení dluhu, může na něj věřitel uvalit exekuci. U nás se uznání dluhu jako právní institut objevuje poprvé v občanském zákoníku vydaném roku 1950. Další verze občanského zákoníku z roku 1964 ho ale opět vypustila, aby se zde znovu objevil při novelizaci v roce 1991. Do dnes platného občanského zákoníku je uznání dluhu zahrnuto.


Definice výrazu Uznání dluhu. Co znamená odborný pojem Uznání dluhu z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Uznání dluhu můžete sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Uznání dluhu je v kategorii Právo

Klíčová slova: termín, terminus technicus, wiki, synonymum, definice, přesný význam, co znamená, přesný výraz, pojem, Právo, význam pojmu, slovník, formulace, názvosloví, Právo, odborný výraz, terminologie, informace


Pojem Uznání dluhu je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat heslo Uznání dluhu ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Uznání dluhu na Youtube

Najít výraz Uznání dluhu ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Uznání dluhu ve Wikimedia Commons

Najít slovo Uznání dluhu ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Uznání dluhu ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Uznání dluhu například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Uznání dluhu? resp. co přesně označuje termín Uznání dluhu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Uznání dluhu, odpověď na dotaz co je to Uznání dluhu?. Víte např. kdo to je Brigádník? Znáte a víte kdo je Vypatlanec? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.