Co je to?
Výraz, termín, definice slova Niveleta. Co znamená odborný pojem Niveleta z kategorie Stavebnictví?

Co je to Niveleta? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Niveleta?

Niveleta je název pro pomyslnou čáru, která slouží k udání výškových poměrů a podélného sklonu stavby ve tvaru čáry, tedy například pozemní komunikace nebo vodního toku. Jedná se o to samé, čemu se u ostatního typu staveb říká osa.
Pokud se jedná o dopravní cestu, vede niveleta obvykle prostředkem povrchu komunikace. Na železnici se její výška posuzuje podle horní hrany kolejnice. Zobrazení nivelety lze najít v podélném řezu stavbou.


Co je to Niveleta? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Niveleta. Co znamená odborný pojem Niveleta z kategorie Stavebnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Niveleta můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Niveleta je v sekci stavebnictví

Klíčová slova: význam, slovo, stavebnictví, co je to Niveleta?, odborné názvosloví, definice pojmu, význam pojmu, wiki, synonymum, co to je, význam slova, pojem, přesný význam, lexikon, terminologie, odborný výraz, termín, stavebnictví


Pojem Niveleta je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Niveleta?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Niveleta je pomyslná čára udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby, nejčastěji dopravní cesty nebo vodního toku. Jednoduše řečeno, to, co se v polohopisu nazývá osa, je ve výškovém profilu niveleta.

♦ U pozemní komunikace obvykle probíhá středem vrchního povrchu komunikace.
♦ U železnice její výška obvykle odpovídá výšce horní hrany kolejnice (temeno).
Niveleta se zobrazuje v podélném řezu.

Hledejte v dalších zdrojích

Najít slovo Niveleta ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Niveleta ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Niveleta ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Niveleta ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Niveleta ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Niveleta ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Niveleta například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Niveleta? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Niveleta? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Niveleta, odpověď na dotaz co je to Niveleta?. Víte např. kdo to je Prcek? Znáte a víte kdo je Jana Musilová? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci stavebnictví Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?