Co je to?
Definice odborného termínu, slova Niveleta. Co znamená pojem Niveleta z kategorie Stavebnictví?

Co je to Niveleta? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Niveleta

Niveleta je název pro pomyslnou čáru, která slouží k udání výškových poměrů a podélného sklonu stavby ve tvaru čáry, tedy například pozemní komunikace nebo vodního toku. Jedná se o to samé, čemu se u ostatního typu staveb říká osa.
Pokud se jedná o dopravní cestu, vede niveleta obvykle prostředkem povrchu komunikace. Na železnici se její výška posuzuje podle horní hrany kolejnice. Zobrazení nivelety lze najít v podélném řezu stavbou.


Co je to Niveleta? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Niveleta. Co znamená pojem Niveleta z kategorie Stavebnictví?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Niveleta můžete sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Niveleta je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: wiki, heslo, informace, termín, terminologie, popis, Stavebnictví, názvosloví, Niveleta, definice, slovník, Stavebnictví, přesný výraz, terminus technicus, pojem, vysvětlení, odborné názvosloví, co to je


Pojem Niveleta je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Niveleta? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Niveleta je pomyslná čára udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby, nejčastěji dopravní cesty nebo vodního toku. Jednoduše řečeno, to, co se v polohopisu nazývá osa, je ve výškovém profilu niveleta.

♦ U pozemní komunikace obvykle probíhá středem vrchního povrchu komunikace.
♦ U železnice její výška obvykle odpovídá výšce horní hrany kolejnice (temeno).
Niveleta se zobrazuje v podélném řezu.

Více informací o pojmu Niveleta lze najít v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Niveleta ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Niveleta ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Niveleta na Google.cz

Hledat videa s názvem Niveleta na Youtube

Najít termín Niveleta ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Niveleta ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Niveleta například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Niveleta? resp. co přesně označuje termín Niveleta? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Niveleta, odpověď na dotaz co je to Niveleta?. Víte např. kdo to je Průša? Znáte a víte kdo je Skvoter? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Stavebnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?