Co je to?
Definice výrazu Krédo. Co znamená odborný pojem Krédo z kategorie Náboženství?

Co je Krédo? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Krédo

Krédo původně znamenalo v křesťanství vyznání víry. Používá se v přeneseném smyslu jako zásada nebo životní přesvědčení. Slovo krédo pochází z latinského credo, tedy věřím. V křesťanském náboženství sloužilo krédo k přihlášení se k obsahu křesťanské víry. Těchto vyznání víry bylo několik a byl v nich stručně shrnut obsah církevní víry. Nejstarší kréda byla novozákonní a byla velice jednoduchá, pozdější vývoj přinesl různé spory a nutnost složitějších vyznání.


Co je to Krédo? Význam slova, termín, Definice výrazu Krédo. Co znamená odborný pojem Krédo z kategorie Náboženství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Krédo je v sekci náboženství

Klíčová slova: náboženství, odborný výraz, slovník, náboženství, co je to Krédo?, popis, informace, přesný význam, pojem, Krédo, vysvětlení, formulace, lexikon, názvosloví, terminus technicus, slovo, přesný výraz, definice


Pojem Krédo je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Krédo?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Krédo (z lat. credo věřím) znamená vyznání víry, nejběžněji křesťanské vyznání víry a přeneseně i životní přesvědčení a zásady, např. osobní. Odpovídající řecký výraz je symbolon (σύμβολον, odtud lat. symbolum), což znamenalo "shrnutí", případně "shoda".

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat termín Krédo ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Krédo na Youtube

Najít pojem Krédo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Krédo na Google.cz

Zkusit najít termín Krédo ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Krédo ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Krédo například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Krédo? resp. co označuje slovo Krédo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Krédo, odpověď na dotaz co je to Krédo?. Víte např. kdo to je Luis Miguel? Znáte a víte kdo je Tomáš Feřtek? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Krédo hledat i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.