Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Aforismus. Co znamená pojem Aforismus z kategorie Literatura?

Co to je Aforismus? Význam slova

Co znamená termín Aforismus? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Aforismus označuje většinou uměle vytvořený literární útvar malého rozsahu. Aforismus se pohybuje mezi prózou, poezií i lidovou slovesností. Může být tvořen jednou větou, která vyjadřuje nějakou hlubší myšlenku.
Aforismus tvoří i metaforické dvojverší nebo krátká básnička. Může jít i o autorské postřehy, osobitý náhled nebo neobvyklý nápad. V aforismu se často setkáte s ironií, humorem, nadsázkou nebo hříčkou. Část oblíbených aforismů zlidověla.


Co je to Aforismus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Aforismus. Co znamená pojem Aforismus z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Aforismus se nachází v kategorii Literatura

Klíčová slova: názvosloví, Aforismus, odborné názvosloví, terminus technicus, Literatura, heslo, přesný význam, termín, terminologie, slovník, význam, co je to Aforismus?, co to je, slovo, formulace, Literatura, informace, pojem


Pojem Aforismus je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Aforismus můžete dozvědět následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Aforismus je krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti. Obvykle se jedná o krátké rčení, jež je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či zajímavé dvojverší s pěknou metaforou. Na rozdíl od běžného pořekadla však aforismus téměř vždy obsahuje nějakou hlubší myšlenku, závažnější autorův postřeh, neotřelý poetický nápad, osobitý pohled na okolní svět apod. Aforismus je tedy vždy výrazově hlubší a myšlenkově bohatší, než tomu bývá u lidových pořekadel, přísloví a obecných frazeologizmů. Aformismus často pracuje s jazykovým humorem, nadsázkou, persifláží, ironií, paradoxem, protimluvem či slovní recesí - může se jednat o půvabnou slovní hříčku apod.

Linky na další online zdroje

Najít výraz Aforismus ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Aforismus ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Aforismus ve Wikizdrojích

Hledat pojem Aforismus ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Aforismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Aforismus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Aforismus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Aforismus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Aforismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aforismus, odpověď na dotaz co je to Aforismus?. Víte např. kdo to je Etymolog? Znáte a víte kdo je Goliáš? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Literatura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.