Co je to?
Definice odborného termínu, slova Kondolence. Co znamená pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Co je Kondolence?

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Kondolence

Kondolence je pojem pocházející z latiny. Jedná se o projev soustrasti a soucitu, kdy vyjadřujeme účast s bolestí jiného člověka. Většinou se jedná o nějaké velké neštěstí nebo smrt velmi blízké osoby.
Kondolenci je možno učinit osobně, například na pohřbu, nebo písemně soustrastným dopisem nebo zápisem do kondolenční knihy, popřípadě na sociálních sítích použitím různých symbolů. Při osobní kondolenci se většinou používají krátké věty typu Upřímnou soustrast, spojené s pevným stiskem ruky. Písemná kondolence se odesílá co nejdříve od chvíle, kdy jste se o úmrtí dozvěděli, nejpozději do 14 dní.

Co je to Kondolence? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Kondolence. Co znamená pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Kondolence? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Kondolence patří do sekce kultura

Klíčová slova: wiki, přesný výraz, lexikon, kultura, odborný výraz, terminologie, přesný význam, informace, slovo, slovník, popis, co je to Kondolence?, heslo, názvosloví, vysvětlení, význam, odborné názvosloví, kultura


Pojem Kondolence je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kondolence? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kondolence (z latinského con- ,spolu, sou-‘ a dolere ,trpět, truchlit‘) či vyjádření soustrasti je projev účasti a soucitu s utrpením druhých lidí, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí. Může být vyjádřena osobně (například ostatními účastníky pohřbu blízkým pozůstalým), písemně (například pomocí soustrastných dopisů nebo kondolenčních knih), pomocí internetu („virtuální hřbitovy“ či sociální sítě) nebo pomocí vhodného symbolu, jako je květina či zapálená svíce.

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít termín Kondolence ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Kondolence na Google.cz

Najít výraz Kondolence ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Kondolence ve Wikislovníku

Najít slovo Kondolence ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Kondolence ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Kondolence například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve Wikizdrojích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte co znamená slovo Kondolence? resp. jaký je přesný význam slova Kondolence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kondolence, odpověď na dotaz co je to Kondolence?. Víte např. kdo to je Václav Tittelbach? Znáte a víte kdo je Kurýr? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Kondolence i v jiných kategoriích (než kultura). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie kultura, Historické muzeum, kondolence, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.