Co je to?
Definice výrazu, termínu Kondolence. Co znamená odborný pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Co je Kondolence? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Kondolence?

Kondolence je pojem pocházející z latiny. Jedná se o projev soustrasti a soucitu, kdy vyjadřujeme účast s bolestí jiného člověka. Většinou se jedná o nějaké velké neštěstí nebo smrt velmi blízké osoby.
Kondolenci je možno učinit osobně, například na pohřbu, nebo písemně soustrastným dopisem nebo zápisem do kondolenční knihy, popřípadě na sociálních sítích použitím různých symbolů. Při osobní kondolenci se většinou používají krátké věty typu Upřímnou soustrast, spojené s pevným stiskem ruky. Písemná kondolence se odesílá co nejdříve od chvíle, kdy jste se o úmrtí dozvěděli, nejpozději do 14 dní.

Co je to Kondolence? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Kondolence. Co znamená odborný pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Kondolence s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Kondolence je v kategorii kultura

Klíčová slova: popis, význam, termín, terminologie, odborné názvosloví, co to je, význam slova, wiki, odborný výraz, pojem, kultura, vysvětlení, přesný význam, co znamená, co je to Kondolence?, terminus technicus, lexikon, definice pojmu


Pojem Kondolence je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Kondolence?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kondolence (z latinského con- ,spolu, sou-‘ a dolere ,trpět, truchlit‘) či vyjádření soustrasti je projev účasti a soucitu s utrpením druhých lidí, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí. Může být vyjádřena osobně (například ostatními účastníky pohřbu blízkým pozůstalým), písemně (například pomocí soustrastných dopisů nebo kondolenčních knih), pomocí internetu („virtuální hřbitovy“ či sociální sítě) nebo pomocí vhodného symbolu, jako je květina či zapálená svíce.

Linky na jiné informační zdroje

Najít termín Kondolence ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kondolence ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Kondolence ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Kondolence ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Kondolence na Google.cz

Zkusit najít výraz Kondolence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kondolence například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kondolence? resp. co znamená slovo Kondolence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kondolence, odpověď na dotaz co je to Kondolence?. Víte např. kdo to je Snacha? Znáte a víte kdo je Martin Hausenblas? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než kultura). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.