Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kondolence. Co znamená odborný pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Co je to Kondolence? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Kondolence?

Kondolence je pojem pocházející z latiny. Jedná se o projev soustrasti a soucitu, kdy vyjadřujeme účast s bolestí jiného člověka. Většinou se jedná o nějaké velké neštěstí nebo smrt velmi blízké osoby.
Kondolenci je možno učinit osobně, například na pohřbu, nebo písemně soustrastným dopisem nebo zápisem do kondolenční knihy, popřípadě na sociálních sítích použitím různých symbolů. Při osobní kondolenci se většinou používají krátké věty typu Upřímnou soustrast, spojené s pevným stiskem ruky. Písemná kondolence se odesílá co nejdříve od chvíle, kdy jste se o úmrtí dozvěděli, nejpozději do 14 dní.

Co je to Kondolence? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kondolence. Co znamená odborný pojem Kondolence z kategorie Kultura?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Kondolence se nachází v sekci kultura

Klíčová slova: slovník, Kondolence, přesný význam, synonymum, terminologie, terminus technicus, co je to Kondolence?, lexikon, význam slova, informace, odborné názvosloví, termín, názvosloví, odborný výraz, formulace, přesný výraz, heslo, kultura


Pojem Kondolence je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Kondolence?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kondolence (z latinského con- ,spolu, sou-‘ a dolere ,trpět, truchlit‘) či vyjádření soustrasti je projev účasti a soucitu s utrpením druhých lidí, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí. Může být vyjádřena osobně (například ostatními účastníky pohřbu blízkým pozůstalým), písemně (například pomocí soustrastných dopisů nebo kondolenčních knih), pomocí internetu („virtuální hřbitovy“ či sociální sítě) nebo pomocí vhodného symbolu, jako je květina či zapálená svíce.

Další informační zdroje o slovu Kondolence

Hledat videa s názvem Kondolence na Youtube

Zkusit najít heslo Kondolence ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Kondolence ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Kondolence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Kondolence ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kondolence ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kondolence například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Kondolence? resp. jaká je definice termínu Kondolence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kondolence, odpověď na dotaz co je to Kondolence?. Víte např. kdo to je Hnidopich? Znáte a víte kdo je Jaromír Soukup? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je kultura. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.