Co je to?
Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Co je to Aritmetický průměr? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Aritmetický průměr?

Aritmetický průměr je název veličiny užívané především ve statistice. Bývá označován jako obvyklá hodnota ze souboru mnoha hodnot. Aritmetický průměr se zjišťuje součtem hodnot, který je pak vydělen jejich počtem.
Při používání aritmetického průměru dochází často k chybám. Často se používá tam, kde by bylo vhodné využít jinou veličinu (např. medián) a poskytuje pak zcela zkreslené údaje, ze kterých není možno vycházet. Proto bývá vhodné uvádět u aritmetického průměru i směrodatnou odchylku.


Co je to Aritmetický průměr? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Aritmetický průměr můžete samozřejmě sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Aritmetický průměr je v sekci Matematika

Klíčová slova: odborný výraz, terminus technicus, lexikon, informace, terminologie, Aritmetický průměr, wiki, definice, vysvětlení, přesný význam, heslo, slovník, Matematika, formulace, přesný výraz, význam pojmu, popis, synonymum


Pojem Aritmetický průměr je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Aritmetický průměr? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („x̄“) , popř. řeckým písmenem μ.

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Aritmetický průměr na Youtube

Najít slovo Aritmetický průměr na Google.cz

Hledat slovo Aritmetický průměr ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Aritmetický průměr ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Aritmetický průměr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Aritmetický průměr ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Aritmetický průměr například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Aritmetický průměr? resp. co vlastně znamená slovo Aritmetický průměr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aritmetický průměr, odpověď na dotaz co je to Aritmetický průměr?. Víte např. kdo to je Pacholek? Znáte a víte kdo je Petr Kvíčala? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.