Co je to?
Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Co je to Aritmetický průměr? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Aritmetický průměr?

Aritmetický průměr je název veličiny užívané především ve statistice. Bývá označován jako obvyklá hodnota ze souboru mnoha hodnot. Aritmetický průměr se zjišťuje součtem hodnot, který je pak vydělen jejich počtem.
Při používání aritmetického průměru dochází často k chybám. Často se používá tam, kde by bylo vhodné využít jinou veličinu (např. medián) a poskytuje pak zcela zkreslené údaje, ze kterých není možno vycházet. Proto bývá vhodné uvádět u aritmetického průměru i směrodatnou odchylku.


Co je to Aritmetický průměr? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Aritmetický průměr s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Aritmetický průměr je v kategorii Matematika

Klíčová slova: Matematika, Aritmetický průměr, přesný význam, význam pojmu, definice pojmu, slovo, odborný výraz, terminus technicus, co to je, informace, co je to Aritmetický průměr?, Matematika, heslo, lexikon, co znamená, význam, názvosloví, slovník


Pojem Aritmetický průměr je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Aritmetický průměr?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („x̄“) , popř. řeckým písmenem μ.

Další zdroje informací

Hledat výraz Aritmetický průměr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Aritmetický průměr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Aritmetický průměr na Google.cz

Najít termín Aritmetický průměr ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Aritmetický průměr ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Aritmetický průměr ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Aritmetický průměr například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Aritmetický průměr? resp. co znamená výraz Aritmetický průměr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aritmetický průměr, odpověď na dotaz co je to Aritmetický průměr?. Víte např. kdo to je Josef Melen? Znáte a víte kdo je Ťaman? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Matematika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.