Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Týrání zvířat. Co znamená pojem Týrání zvířat z kategorie Právo?

Co je Týrání zvířat?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Týrání zvířat?

Týrání zvířat je pojmenování takového jednání člověka, které vede k ubližování zvířeti, zhoršení jeho podmínek k životu, strádání a zabránění prožití plnohodnotného života. Taková činnost může být prováděna jak vědomě, tak nevědomky.
Jako týrání se většinou označuje trvalé poškození zvířete nebo jeho usmrcení útokem nebo zanedbáním péče. V mnoha zemích se týrání zvířete posuzuje jako trestný čin, který může být potrestán i odnětím svobody.


Co je to Týrání zvířat? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Týrání zvířat. Co znamená pojem Týrání zvířat z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Text vypracovaly autorky pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Týrání zvířat? Potom se o definici podělte s kamarády na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Týrání zvířat se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: informace, definice, přesný výraz, heslo, význam, lexikon, definice pojmu, terminus technicus, právo, význam pojmu, právo, co je to Týrání zvířat?, přesný význam, vysvětlení, synonymum, význam slova, slovník, pojem


Pojem Týrání zvířat je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Týrání zvířat? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí, i když je to správné. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.

Více informací o pojmu Týrání zvířat lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít slovo Týrání zvířat ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Týrání zvířat ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Týrání zvířat ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít slovo Týrání zvířat ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Týrání zvířat ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Týrání zvířat na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Týrání zvířat například v Google obrázcích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaká je definice slova Týrání zvířat? resp. co se přesně ukrývá za slovem Týrání zvířat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Týrání zvířat, odpověď na dotaz co je to Týrání zvířat?. Víte např. kdo to je Markytánka? Znáte a víte kdo je Jožo Ráž? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci právo. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právnička, týrání zvířat, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.