Co je to?
Definice výrazu Týrání zvířat. Co znamená odborný pojem Týrání zvířat z kategorie Právo?

Co to je Týrání zvířat? Význam slova

Co znamená termín Týrání zvířat? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Týrání zvířat je pojmenování takového jednání člověka, které vede k ubližování zvířeti, zhoršení jeho podmínek k životu, strádání a zabránění prožití plnohodnotného života. Taková činnost může být prováděna jak vědomě, tak nevědomky.
Jako týrání se většinou označuje trvalé poškození zvířete nebo jeho usmrcení útokem nebo zanedbáním péče. V mnoha zemích se týrání zvířete posuzuje jako trestný čin, který může být potrestán i odnětím svobody.


Co je to Týrání zvířat? Význam slova, termín, Definice výrazu Týrání zvířat. Co znamená odborný pojem Týrání zvířat z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Týrání zvířat se nachází v kategorii Právo

Klíčová slova: význam, vysvětlení, definice, terminologie, slovník, Právo, odborný výraz, definice pojmu, přesný výraz, informace, slovo, význam pojmu, Týrání zvířat, názvosloví, popis, formulace, terminus technicus, termín


Pojem Týrání zvířat je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Týrání zvířat můžete dozvědět následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí, i když je to správné. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.

Odkazy na jiné weby

Najít výraz Týrání zvířat na Google.cz

Hledat pojem Týrání zvířat ve Wikislovníku

Najít heslo Týrání zvířat ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Týrání zvířat na Youtube

Zkusit najít pojem Týrání zvířat ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Týrání zvířat ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Týrání zvířat například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Týrání zvířat? resp. co je to Týrání zvířat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Týrání zvířat, odpověď na dotaz co je to Týrání zvířat?. Víte např. kdo to je Miloš Čermák? Znáte a víte kdo je Zbojník? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.