Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Agnosticismus. Co znamená pojem Agnosticismus z kategorie Filozofie?

Co to je Agnosticismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Agnosticismus

Agnosticismus je určitý druh postoje nebo názoru. Říká, že určitá tvrzení není možné doložit, ale ani je vyvrátit. Myšlena jsou tím především tvrzení, že bůh existuje nebo naopak že bůh neexistuje. Toto pravidlo má pak platit i pro další tvrzení, především ta náboženského nebo nadpřirozeného charakteru.
Jako agnosticismus se někdy označuje postoj k náboženské problematice, který je značně skeptický nebo zpochybňující. Jedná se o rozpor mezi vírou a vědeckými poznatky. Tento způsob myšlení se objevoval již u antických filozofů, jeho hlavním představitelem se v je 19. století stal Thomas Henry Huxley, biolog a stoupenec Darwinovy teorie. Jeho názory byly někdy chápány jako spojnice mezi ateismem a náboženstvím.


Co je to Agnosticismus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Agnosticismus. Co znamená pojem Agnosticismus z kategorie Filozofie?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Agnosticismus s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Agnosticismus se nachází v sekci Filozofie

Klíčová slova: heslo, synonymum, wiki, odborné názvosloví, význam slova, terminus technicus, Filozofie, přesný význam, co znamená, pojem, co je to Agnosticismus?, formulace, lexikon, slovník, terminologie, termín, názvosloví, definice pojmu


Pojem Agnosticismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Agnosticismus?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení. Agnosticismus je někdy používán k označení celkově zpochybňujícího či skeptického postoje, zvláště k náboženským otázkám. V jistém smyslu se v případě agnosticismu nejedná ani tak o světonázor či přesvědčení, jako spíše o určitý druh metodického přístupu k rozporům a vztahům mezi vírou (zvl. náboženskou) a věděním (ve smyslu vědecky prokazatelného poznání).

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Agnosticismus na Youtube

Zkusit najít slovo Agnosticismus ve Wikizdrojích

Hledat pojem Agnosticismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Agnosticismus ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Agnosticismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Agnosticismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Agnosticismus například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Agnosticismus? resp. jaký je význam slova Agnosticismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agnosticismus, odpověď na dotaz co je to Agnosticismus?. Víte např. kdo to je Sobec? Znáte a víte kdo je Alexandra Mynářová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Filozofie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.