Co je to?
Výraz, termín, definice slova Agnosticismus. Co znamená odborný pojem Agnosticismus z kategorie Filozofie?

Co je Agnosticismus? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Agnosticismus?

Agnosticismus je určitý druh postoje nebo názoru. Říká, že určitá tvrzení není možné doložit, ale ani je vyvrátit. Myšlena jsou tím především tvrzení, že bůh existuje nebo naopak že bůh neexistuje. Toto pravidlo má pak platit i pro další tvrzení, především ta náboženského nebo nadpřirozeného charakteru.
Jako agnosticismus se někdy označuje postoj k náboženské problematice, který je značně skeptický nebo zpochybňující. Jedná se o rozpor mezi vírou a vědeckými poznatky. Tento způsob myšlení se objevoval již u antických filozofů, jeho hlavním představitelem se v je 19. století stal Thomas Henry Huxley, biolog a stoupenec Darwinovy teorie. Jeho názory byly někdy chápány jako spojnice mezi ateismem a náboženstvím.


Co je to Agnosticismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Agnosticismus. Co znamená odborný pojem Agnosticismus z kategorie Filozofie?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici slova Agnosticismus můžete sdílet se známými na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Agnosticismus je v kategorii filozofie

Klíčová slova: filozofie, formulace, slovník, wiki, vysvětlení, co to je, definice pojmu, význam pojmu, synonymum, názvosloví, heslo, terminologie, definice, přesný význam, Agnosticismus, význam, termín, pojem


Pojem Agnosticismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Agnosticismus? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení. Agnosticismus je někdy používán k označení celkově zpochybňujícího či skeptického postoje, zvláště k náboženským otázkám. V jistém smyslu se v případě agnosticismu nejedná ani tak o světonázor či přesvědčení, jako spíše o určitý druh metodického přístupu k rozporům a vztahům mezi vírou (zvl. náboženskou) a věděním (ve smyslu vědecky prokazatelného poznání).

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Agnosticismus na Youtube

Najít heslo Agnosticismus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Agnosticismus na Google.cz

Zkusit najít frázi Agnosticismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Agnosticismus ve Wikimedia Commons

Hledat termín Agnosticismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Agnosticismus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už víte co znamená slovo Agnosticismus? resp. co znamená Agnosticismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Agnosticismus, odpověď na dotaz co je to Agnosticismus?. Víte např. kdo to je Michal Kováč? Znáte a víte kdo je Whoopi Goldberg? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je filozofie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.