Co je to?
Odborný výraz, definice slova Kancionál. Co znamená pojem Kancionál z kategorie Náboženství?

Co je Kancionál? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Kancionál

Kancionál je název souboru duchovních zpěvů, které se požívají při církevních křesťanských bohoslužbách a také při individuálních modlitbách v soukromí. První evropské kancionály jsou známé již od středověku. Ty však nesloužily široké veřejnosti. Velké rozšíření kancionálů umožnil knihtisk a také reformace v 16. století. Samo slovo pochází z latiny, je odvozeno od slova cantio čili píseň. Samotný výraz cantionale je používán od 15. století. Kancionál je výběrem ze souboru dobových písní. Výběr je volný a při jednotlivých vydáních mohl být obměňován nebo přeskupován. Písně byly většinou řazeny podle událostí církevního roku a doplňovány o události každého dne nebo o různá období lidských životů. Vydávány však byly i kancionály zaměřené na jedno téma, například modlitby ke svatým, vztahující se k evangeliím nebo svatým.
U písní není důležitý autor, ten je většinu anonymní, není většinou jasný ani původ a doba vzniku. Všem písním je společný liturgický charakter. Důležitou roli při tvorbě má především sestavovatel, který sice není tvůrcem, ale je autorem kancionálu. Kancionál může obsahovat i noty jednotlivých písní, nebo je uvedeno, že se zpívá jako jiná ze známých písní. Mohou zde být uvedeny i vícehlasové úpravy. Písňové texty byly používány i ke čtení jako mravoučné nebo sloužící pro výuku biblické dějepravy.


Co je to Kancionál? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Kancionál. Co znamená pojem Kancionál z kategorie Náboženství?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Kancionál doporučujeme sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Kancionál se nachází v sekci náboženství

Klíčová slova: terminologie, názvosloví, synonymum, slovo, přesný výraz, význam, pojem, definice pojmu, popis, informace, odborný výraz, náboženství, lexikon, wiki, význam pojmu, Kancionál, odborné názvosloví, terminus technicus


Pojem Kancionál je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kancionál? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kancionál je soubor duchovních písní určených pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu.
Kancionály se v Evropě objevují ojediněle již od středověku, velký nárůst jejich počtu přinesla reformace v 16. století, kdy masové rozšíření kancionálů zároveň umožnil knihtisk. Prvními kancionály českého původu jsou převážně latinské písňové oddíly v rukopisných kodexech 15. století, nejstarším souborem českých písní je písňový oddíl v Jistebnickém kancionále (asi 1430). Na tento typ navazují zpěvníky literátských bratrstev, zejména královéhradecký Codex Franus z roku 1505, Chrudimský graduál z roku 1530, Benešovský kancionál z roku 1575 a rozsáhlý pětisvazkový česko-latinský Graduál od sv. Michala na Novém Městě pražském, dokončený roku 1578. Prvním dochovaným českým samostatným rukopisným kancionálem je Kolínský kancionál z roku 1517 a dále Havlíčkobrodský kancionál pravděpodobně ze 30. let 16. století. Disciplina zabývající se duchovními zpěvy se nazývá hymnologie.
Početné české tištěné kancionály pozdějších období reprezentují například Jednotou bratrskou vydané sbírky písní Šamotulský kancionál z roku 1561 a Ivančický kancionál z roku 1564, které byly připraveny za účasti Jana Blahoslava. Uměleckým vrcholem české kancionálové tvorby jsou raně barokní katolické kancionály Adama Michny z Otradovic Česká mariánská muzika (1647), Loutna česká (1653) a Svatoroční muzika (1661). V současné době jsou v českém křesťanském prostředí nejběžnější katolické zpěvníky tzv. jednotný kancionál (Kancionál – společný zpěvník českých a moravských diecézí, 1973), jakož i Evangelický zpěvník (1979) Českobratrské církve evangelické.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít výraz Kancionál ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Kancionál ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Kancionál na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kancionál ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kancionál ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Kancionál na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Kancionál například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Kancionál? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kancionál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kancionál, odpověď na dotaz co je to Kancionál?. Víte např. kdo to je Someliér? Znáte a víte kdo je Jitka Smutná? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Kancionál hledat i v jiných kategoriích (než náboženství). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.