Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Biotop

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.


Co je to Biotop? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme.Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Biotop s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Biotop se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: definice, terminus technicus, vysvětlení, význam pojmu, co je to Biotop?, odborné názvosloví, význam, co to je, synonymum, příroda, terminologie, Biotop, přesný význam, popis, termín, definice pojmu, přesný výraz, význam slova


Pojem Biotop je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Biotop píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Další zdroje informací

Zkusit najít výraz Biotop na Google.cz

Vyhledat pojem Biotop ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Biotop ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Biotop ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Biotop ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Biotop ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Biotop například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě nyní již víte jaký je význam slova Biotop? resp. co znamená výraz Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Bořivoj Navrátil? Znáte a víte kdo je Jan Farský? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Biotop hledat i v jiných kategoriích (než příroda) Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.