Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.


Co je to Biotop? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Biotop s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Biotop se nachází v kategorii Příroda

Klíčová slova: slovník, synonymum, popis, Příroda, co je to Biotop?, Příroda, význam slova, slovo, definice, terminus technicus, Biotop, odborný výraz, lexikon, wiki, termín, přesný význam, informace, vysvětlení


Pojem Biotop je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Biotop?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Pro více informací o heslu Biotop zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít pojem Biotop ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Biotop ve Wikizdrojích

Hledat heslo Biotop ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Biotop na Google.cz

Vyhledat termín Biotop ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Biotop ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Biotop například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Biotop? resp. co je to Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Patrik Eliáš? Znáte a víte kdo je Šlapka? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Příroda. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.