Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.


Co je to Biotop? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Biotop je v kategorii Příroda

Klíčová slova: vysvětlení, heslo, lexikon, význam slova, názvosloví, význam pojmu, co je to Biotop?, přesný výraz, terminus technicus, informace, Biotop, definice pojmu, význam, odborné názvosloví, slovo, termín, synonymum, wiki


Pojem Biotop je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Biotop? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Linky na další online zdroje

Hledat slovo Biotop ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Biotop ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Biotop ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Biotop ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Biotop na Youtube

Najít výraz Biotop ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Biotop například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Biotop? resp. co to je Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Eckhart Tolle? Znáte a víte kdo je Baculka? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Příroda). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.