Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.


Co je to Biotop? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Biotop s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Biotop patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: Příroda, vysvětlení, co znamená, informace, přesný význam, termín, definice, popis, slovník, definice pojmu, lexikon, formulace, význam pojmu, význam, pojem, synonymum, terminologie, co je to Biotop?


Pojem Biotop je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Biotop? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít pojem Biotop ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Biotop na Google.cz

Zkusit najít výraz Biotop ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Biotop ve Wikislovníku

Hledat slovo Biotop ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Biotop ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Biotop například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Biotop? resp. jaká je definice termínu Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Pravičák? Znáte a víte kdo je Nestyda? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Příroda Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.