Co je to?
Definice výrazu, termínu Právní úkon. Co znamená odborný pojem Právní úkon z kategorie Právo?

Co je to Právní úkon? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Právní úkon?

Právní úkon označují naše zákony jako určité chování, projev lidské vůle, při kterém vznikají některá práva nebo povinnosti. Musí se jednat o vědomé jednání, které se uskutečňuje z vlastní vůle. Může se jednat o různé podoby a formy jednání.
Právní úkon může být proveden písemně, pak je vyžadován vlastnoruční podpis, ústní, u kterého však není zaručena právní jistota, a právní úkon, provedený jinou formou. Může to být například gesto nebo odmítnutí, ze kterého jasně vyplývá vůle jednajícího.


Co je to Právní úkon? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Právní úkon. Co znamená odborný pojem Právní úkon z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Právní úkon? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Právní úkon je v kategorii Právo

Klíčová slova: synonymum, přesný význam, význam pojmu, Právní úkon, heslo, co to je, co je to Právní úkon?, názvosloví, význam slova, slovník, odborný výraz, Právo, wiki, definice pojmu, popis, lexikon, přesný výraz, vysvětlení


Pojem Právní úkon je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Právní úkon? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Právním jednáním (latinsky negotium iuridicum) svéprávná osoba nabývá práva a zavazuje se k povinnostem. Je projevem vůle člověka s právními následky, jde tedy o jednu z právních skutečností.
Dříve bylo právní jednání vyjádřeno pojmem právní úkon, který byl v § 34 občanského zákoníku definován jako „projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují“. Tato zákonná definice se stala předmětem kritiky (například Karel Eliáš), neboť výraz zejména implikoval existenci takových právních úkonů, které vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností nezpůsobovaly, aniž by však bylo zřejmé, jak takové neuzavřené a „nedefinující“ (nevymezující) definici rozumět a jak ji prakticky uplatňovat. S novým občanským zákoníkem se české právo vrátilo k původnímu označení právní jednání, které podle jeho § 545 vyvolává nejen ty právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, ale také ty, které plynou ze zákona, dobrých mravů, obecných zvyklostí a ze zavedené praxe stran.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít heslo Právní úkon ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Právní úkon ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Právní úkon ve Wikimedia Commons

Najít slovo Právní úkon ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Právní úkon na Google.cz

Hledat pojem Právní úkon ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Právní úkon například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Právní úkon? resp. co znamená Právní úkon? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právní úkon, odpověď na dotaz co je to Právní úkon?. Víte např. kdo to je Trotl? Znáte a víte kdo je Ivana Trumpová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.