Co je to?
Odborný výraz, definice slova Prekluze. Co znamená pojem Prekluze z kategorie Právo?

Co je Prekluze? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Prekluze?

Prekluze je právní pojem. Setkat se s ním můžete v oblasti soukromého i trestního práva. V právu soukromém je jako prekluze označován zánik nároku, který vyplývá ze subjektivního práva, nebo zánik nároku obecně. Prekluze však není pojem totožný s promlčením, užívá se jen tam, kde je to stanoveno zákonem. V právu trestním se tak označují lhůty, pro které se zde užívá i výraz promlčecí.
K tomu, aby vznikla prekluze, je potřeba, aby byly naplněny dvě právní skutečnosti- uplynutí zákonem stanovené doby a neuplatnění práva v dané lhůtě.


Co je to Prekluze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Prekluze. Co znamená pojem Prekluze z kategorie Právo?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Prekluze se nachází v sekci právo

Klíčová slova: synonymum, přesný výraz, význam, význam slova, právo, informace, Prekluze, definice pojmu, odborné názvosloví, co znamená, terminologie, terminus technicus, právo, význam pojmu, formulace, definice, pojem, co je to Prekluze?


Pojem Prekluze je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Prekluze?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Prekluze (z latinského prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví, zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“. Je proto vcelku výjimečným právním institutem.
V trestním právu se lhůty, které mají charakter prekluze, nazývají lhůtami promlčecími.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prekluze ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Prekluze ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Prekluze ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Prekluze ve Wikislovníku

Najít výraz Prekluze ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Prekluze ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Prekluze například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už víte co znamená slovo Prekluze? resp. jaký je význam slova Prekluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prekluze, odpověď na dotaz co je to Prekluze?. Víte např. kdo to je Slibotechna? Znáte a víte kdo je Zběh? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání odborného pojmu Prekluze i v jiné kategorii než je sekce právo. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde