Co je to?
Definice odborného termínu, slova Leidenská mutace. Co znamená pojem Leidenská mutace z kategorie Lékařství?

Co je to Leidenská mutace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Leidenská mutace?

Leidenská mutace je označení pro poruchu krevní srážlivosti. V populaci se vyskytuje poměrně často, je dědičná a vysoce riziková zvláště pro mladá děvčata. Leidenská mutace způsobuje zvýšenou krevní srážlivost. Vznikají tak ve vyšší míře krevní sraženiny (tromby).
Trombóza vzniklá v důsledku leidenské mutace se často vyskytuje u žil dolních končetin a způsobuje plicní embolii, která může být smrtelná. Protože se jedná o geneticky podmíněnou vrozenou poruchu, nedá se leidenská mutace léčit. Léčí se pouze trombóza, důležitá je i prevence a pravidelné kontroly pacientů.


Co je to Leidenská mutace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Leidenská mutace. Co znamená pojem Leidenská mutace z kategorie Lékařství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Leidenská mutace patří do sekce Lékařství

Klíčová slova: slovník, terminus technicus, termín, lexikon, význam slova, přesný výraz, odborné názvosloví, slovo, přesný význam, terminologie, formulace, Lékařství, vysvětlení, co to je, co znamená, pojem, definice, odborný výraz


Pojem Leidenská mutace je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Leidenská mutace v následujících zdrojích

Hledat heslo Leidenská mutace ve Wikipedii

Najít pojem Leidenská mutace ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Leidenská mutace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Leidenská mutace ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Leidenská mutace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Leidenská mutace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Leidenská mutace například ve Wikislovníku, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Leidenská mutace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Leidenská mutace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Leidenská mutace, odpověď na dotaz co je to Leidenská mutace?. Víte např. kdo to je Amant? Znáte a víte kdo je Anna Polívková? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Lékařství. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.