Co je to?
Odborný výraz, definice slova Funkční styl. Co znamená pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Co je Funkční styl?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Funkční styl?

Funkční styl je pojem, který slouží k volbě způsobu, jak vybírat jazykové prostředky. Může směřovat k různým cílům. Může jít pouze o věci všedního života, tedy dorozumívání. V jiném případ může jít o přenos značně důležitých informací. Funkční styly mohou být různé. Jde například o styl prostě sdělovací, tedy hovorový, který se používá každý den v běžné mluvě. Odborný styl se používá především v odborných článcích, učebnicích, časopisech a publikacích. Jsou zde využívány odborné pojmy. Ten, komu je sdělení určeno, získá jasné a přesné informace z oboru. Publicistický styl používají především média, jazyk je spisovný, podléhá změnám a dynamice.
Umělecký styl využívají především spisovatelé. Je osobitý, klade důraz na estetiku a poznání.
Administrativní styl slouží k informování a komunikaci na věcné úrovni. Někdy se mu říká také úřední styl, protože využívá pouze fakta. Funkčním stylem je i řečnický styl, který lze nalézt v oficiálních a veřejných mluvených projevech. Má něco propagovat nebo někoho o něčem přesvědčovat.


Co je to Funkční styl? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Funkční styl. Co znamená pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Předem se omlouváme za případné chyby v textech. Uvítáme vaši pomoc a zpětnou vazbu. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Funkční styl s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Funkční styl se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: význam pojmu, formulace, heslo, význam slova, wiki, definice, názvosloví, slovník, slovo, literatura, informace, odborné názvosloví, termín, význam, pojem, synonymum, vysvětlení, přesný výraz


Pojem Funkční styl je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Funkční styl dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Funkční styl je způsob výběru jazykových prostředků. Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací.
Rozlišení:
♦ Prostěsdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace — hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.).
♦ Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy.
♦ Publicistický styl – styl médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává nové aktuální informace.
♦ Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.
♦ Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.
♦ Řečnický styl – styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. Plní funkci přesvědčovací a propagační.

Další možné informační zdroje

Najít heslo Funkční styl ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Funkční styl ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Funkční styl ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Funkční styl ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Funkční styl na Google.cz

Hledat heslo Funkční styl ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Funkční styl například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Google obrázcích, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte co znamená slovo Funkční styl? resp. jaká je definice termínu Funkční styl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Funkční styl, odpověď na dotaz co je to Funkční styl?. Víte např. kdo to je Monika Brindzáková? Znáte a víte kdo je Andor Šándor? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než literatura). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Psaní poznámky, funkční styl, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.