Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Funkční styl. Co znamená pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Co to je Funkční styl? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Funkční styl?

Funkční styl je pojem, který slouží k volbě způsobu, jak vybírat jazykové prostředky. Může směřovat k různým cílům. Může jít pouze o věci všedního života, tedy dorozumívání. V jiném případ může jít o přenos značně důležitých informací. Funkční styly mohou být různé. Jde například o styl prostě sdělovací, tedy hovorový, který se používá každý den v běžné mluvě. Odborný styl se používá především v odborných článcích, učebnicích, časopisech a publikacích. Jsou zde využívány odborné pojmy. Ten, komu je sdělení určeno, získá jasné a přesné informace z oboru. Publicistický styl používají především média, jazyk je spisovný, podléhá změnám a dynamice.
Umělecký styl využívají především spisovatelé. Je osobitý, klade důraz na estetiku a poznání.
Administrativní styl slouží k informování a komunikaci na věcné úrovni. Někdy se mu říká také úřední styl, protože využívá pouze fakta. Funkčním stylem je i řečnický styl, který lze nalézt v oficiálních a veřejných mluvených projevech. Má něco propagovat nebo někoho o něčem přesvědčovat.


Co je to Funkční styl? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Funkční styl. Co znamená pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s ostatními na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Funkční styl je v kategorii literatura

Klíčová slova: Funkční styl, popis, literatura, definice, přesný význam, co znamená, terminus technicus, co to je, slovník, význam pojmu, pojem, wiki, co je to Funkční styl?, formulace, odborné názvosloví, informace, synonymum, přesný výraz


Pojem Funkční styl je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Funkční styl? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Funkční styl je způsob výběru jazykových prostředků. Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací.
Rozlišení:
♦ Prostěsdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace — hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.).
♦ Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy.
♦ Publicistický styl – styl médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává nové aktuální informace.
♦ Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.
♦ Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.
♦ Řečnický styl – styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. Plní funkci přesvědčovací a propagační.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít pojem Funkční styl ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Funkční styl ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Funkční styl ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Funkční styl ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Funkční styl na Youtube

Vyhledat pojem Funkční styl ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Funkční styl například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Nyní už nejspíš víte co to je Funkční styl? resp. jaký je význam slova Funkční styl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Funkční styl, odpověď na dotaz co je to Funkční styl?. Víte např. kdo to je Playboy? Znáte a víte kdo je Alexander Tomský? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín Funkční styl hledat i v jiných kategoriích (než literatura). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.