Co je to?
Výraz, termín, definice slova Funkční styl. Co znamená odborný pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Co je to Funkční styl? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Funkční styl

Funkční styl je pojem, který slouží k volbě způsobu, jak vybírat jazykové prostředky. Může směřovat k různým cílům. Může jít pouze o věci všedního života, tedy dorozumívání. V jiném případ může jít o přenos značně důležitých informací. Funkční styly mohou být různé. Jde například o styl prostě sdělovací, tedy hovorový, který se používá každý den v běžné mluvě. Odborný styl se používá především v odborných článcích, učebnicích, časopisech a publikacích. Jsou zde využívány odborné pojmy. Ten, komu je sdělení určeno, získá jasné a přesné informace z oboru. Publicistický styl používají především média, jazyk je spisovný, podléhá změnám a dynamice.
Umělecký styl využívají především spisovatelé. Je osobitý, klade důraz na estetiku a poznání.
Administrativní styl slouží k informování a komunikaci na věcné úrovni. Někdy se mu říká také úřední styl, protože využívá pouze fakta. Funkčním stylem je i řečnický styl, který lze nalézt v oficiálních a veřejných mluvených projevech. Má něco propagovat nebo někoho o něčem přesvědčovat.


Co je to Funkční styl? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Funkční styl. Co znamená odborný pojem Funkční styl z kategorie Literatura?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Funkční styl můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Funkční styl je v sekci literatura

Klíčová slova: heslo, wiki, lexikon, literatura, co znamená, popis, přesný význam, co to je, slovník, význam pojmu, význam slova, pojem, terminologie, co je to Funkční styl?, význam, definice, termín, informace


Pojem Funkční styl je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Funkční styl? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Funkční styl je způsob výběru jazykových prostředků. Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací.
Rozlišení:
♦ Prostěsdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace — hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.).
♦ Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy.
♦ Publicistický styl – styl médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává nové aktuální informace.
♦ Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.
♦ Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.
♦ Řečnický styl – styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. Plní funkci přesvědčovací a propagační.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít heslo Funkční styl ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Funkční styl ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Funkční styl na Youtube

Vyhledat pojem Funkční styl ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Funkční styl ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Funkční styl ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Funkční styl například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Funkční styl? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Funkční styl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Funkční styl, odpověď na dotaz co je to Funkční styl?. Víte např. kdo to je Adam Sandler? Znáte a víte kdo je Squater? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Funkční styl i v jiných kategoriích (než literatura). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.