Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Scientologie. Co znamená pojem Scientologie z kategorie Náboženství?

Co je Scientologie? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Scientologie?

Scientologie je pojem z oblasti filozofie a náboženství. Jde o náboženské a filosofické hnutí, které vzniklo v 50. letech 20. století v USA. Zakladatelem a autorem scientologie je americký spisovatel science fiction Ron Hubbard. Ten rozpracoval systém duchovního rozvoje a také terapie, a dal mu název scientologie. Toto hnutí je zaměřeno na způsob, jakým jednotlivec může dosáhnout duchovního osvícení a osobního růstu. Říká, že člověk je bytost, tvořená nejen tělem a myslí, ale také duchovní složku, která se nazývá thetan.
Cílem scientologie je pomoci jednotlivci osvobodit se od omezení, která mu brání v dosažení jeho plného potenciálu a naplnění života. K tomu, aby jedinec dosáhl maximálního cíle, existuje ve scientologii řada metod. K nim patří například auding, při kterém jsou osobám kladeny takové otázky, které mají vést k objevu a řešení emocionálních bloků. Ty jsou považovány za zásadní překážku duchovního růstu. K jiným technikám patří například meditace, zlepšování komunikace, cvičení představ a další. Scientologie je považována za kontroverzní, někdy je označována jako neetická nebo i nebezpečná. V některých zemích je registrována jako náboženství, jinde je zakázána.


Co je to Scientologie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Scientologie. Co znamená pojem Scientologie z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet se známými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Scientologie se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: náboženství, wiki, Scientologie, názvosloví, definice pojmu, odborné názvosloví, význam, lexikon, popis, heslo, formulace, slovo, náboženství, terminus technicus, co to je, odborný výraz, význam slova, co je to Scientologie?


Pojem Scientologie je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Scientologie dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Scientologie je církev, zakládájící se na praktikách a myšlenkách vyvinutých L. Ronem Hubbardem. Slovo scientologie pochází ze spojení latinských slov scientia (“vědění”), a logia (“učení”).
Hubbard zpočátku vyvinul skupinu myšlenek a idejí, které nazval dianetika, tyto myšlenky poté publikoval ve své knize (Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví) 9. května 1950. Scientologie učí, že člověk je nesmrtelná duchovní bytost (Thetan), která přebývá v lidském těle, a má nekonečně mnoho minulých životů. Za Thetana považuje Scientologie bytost, jejíž schopnosti jsou neomezené, a přestože si je Thetan momentálně neuvědomuje, tak právě pomocí auditingu a různých praktik si je uvědomit může a dokáže je využít k osobnímu rozvoji.
Scientologie bývá obviňována z brainwashingu – vymývání mozků. Toto obvinění nebylo vládními či soudními institucemi potvrzeno. Ve zmírněné formě pak taková obvinění obsahují tvrzení, že u scientologie se jedná o manipulační techniky a praktiky. Např. ve zprávě australské vlády z roku 1965 se hovoří o používání hypnózy při auditingu.

Linky na další online zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Scientologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Scientologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Scientologie na Google.cz

Zkusit najít heslo Scientologie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Scientologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Scientologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Scientologie například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Nyní již víte co znamená slovo Scientologie? resp. jaký je přesný význam slova Scientologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Scientologie, odpověď na dotaz co je to Scientologie?. Víte např. kdo to je Rudolf II? Znáte a víte kdo je Alice Jandová? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.