Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kult osobnosti. Co znamená odborný pojem Kult osobnosti z kategorie Politika?

Co je to Kult osobnosti? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Kult osobnosti

Kult osobnosti vychází z původního latinského termínu pro uctívání. U kultu osobnosti jde o uctívání určitého vůdce hnutí, skupiny, společenství nebo národa. Takové osobnosti bývají přisuzovány zveličené vlastnosti a přehnané zásluhy a uctívání bývá rituální.
Kult osobnosti se vyskytuje v různých společnostech, demokratických i diktaturách. Příčinou vzniku kultu bývá obtížná situace ve společnosti, kde hrozí či probíhá krize, válka nebo revoluce. Vůdčí osobnost se zapojí do řešení a v novém uspořádání si získá moc. Obrovský podíl na stvoření a prosazení kultu osobnosti mají média.


Co je to Kult osobnosti? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kult osobnosti. Co znamená odborný pojem Kult osobnosti z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Kult osobnosti můžete samozřejmě sdílet s blízkými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Kult osobnosti je v sekci politika

Klíčová slova: terminus technicus, slovo, odborný výraz, slovník, definice, heslo, wiki, termín, informace, přesný význam, formulace, Kult osobnosti, vysvětlení, politika, význam pojmu, terminologie, význam, synonymum


Pojem Kult osobnosti je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kult osobnosti? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Kult osobnosti (latinsky cultus = uctívání, ve starších zdrojích též kult osoby) obecně spočívá v glorifikaci (tzn. v tomto případě v neúměrném zveličování zásluh a vlastností) a silně zritualizovaném uctívání vůdčí osobnosti uvnitř určitého hnutí nebo v rámci celé společnosti. Nejčastěji se vyskytoval tento jev ve 20. století, především v diktaturách, výjimkou ale není ani v dnešních demokratických společnostech.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Kult osobnosti na Youtube

Vyhledat pojem Kult osobnosti na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kult osobnosti ve Wikimedia Commons

Najít pojem Kult osobnosti ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Kult osobnosti ve Wikislovníku

Hledat výraz Kult osobnosti ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Kult osobnosti například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Kult osobnosti? resp. jaká je definice termínu Kult osobnosti? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kult osobnosti, odpověď na dotaz co je to Kult osobnosti?. Víte např. kdo to je Popleta? Znáte a víte kdo je František Koláček? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Kult osobnosti v jiné sekci než politika. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.