Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Co je to Mez? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Mez

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody, protože omezují úbytek půdy, ke kterému dochází vlivem stékání dešťové vody. Na mezích rostou rostliny a žijí živočichové, pro které nejsou obdělávaná pole vhodným prostředím. Mají také historický význam, protože v minulosti sloužily i jako hranice pozemků. Proto je zřizovaly úřední osoby a majitelé a sousedi byli tomuto vymezení přítomni, aby se předcházelo přím v budoucnosti.
V období kolektivizace v 50. letech minulého století byla malá pole slučována do větších a zabavený majetek se přičleňoval k znárodněné půdě. Meze byly rozorány a velké plochy pak spravovala jednotná zemědělská družstva. V současnosti se meze obnovují jako součást různých programů zaměřených na obnovu krajiny.


Co je to Mez? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Mez s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Mez se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: lexikon, pojem, vysvětlení, slovo, odborný výraz, význam pojmu, terminologie, příroda, informace, význam slova, přesný význam, co je to Mez?, Mez, popis, wiki, termín, co to je, význam


Pojem Mez je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Mez? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Meze vytvářeli zemědělci přirozeně zejména ve svažitém terénu; díky nim se totiž snižuje náklon obdělávaných ploch, což usnadňuje zemědělské práce. Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Důležitou roli hrála mez též v starém soukromém právu, kde meze sloužily jako hranice mezi pozemky a byly ustanovovány pomocí úředních osob za přítomnosti sousedů a svědků, i mezní pře a pozemkové převody se konaly jinak než jiné typy soukromoprávní pře, přímo na místě mezí.

Pro další informace o termínu Mez zkuste tyto odkazy

Najít heslo Mez ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Mez na Google.cz

Najít slovo Mez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Mez na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mez ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Mez ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Mez například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Mez? resp. co znamená Mez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mez, odpověď na dotaz co je to Mez?. Víte např. kdo to je Kim Ir-sen? Znáte a víte kdo je Mechanik? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.