Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Co je to Mez? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Mez?

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody, protože omezují úbytek půdy, ke kterému dochází vlivem stékání dešťové vody. Na mezích rostou rostliny a žijí živočichové, pro které nejsou obdělávaná pole vhodným prostředím. Mají také historický význam, protože v minulosti sloužily i jako hranice pozemků. Proto je zřizovaly úřední osoby a majitelé a sousedi byli tomuto vymezení přítomni, aby se předcházelo přím v budoucnosti.
V období kolektivizace v 50. letech minulého století byla malá pole slučována do větších a zabavený majetek se přičleňoval k znárodněné půdě. Meze byly rozorány a velké plochy pak spravovala jednotná zemědělská družstva. V současnosti se meze obnovují jako součást různých programů zaměřených na obnovu krajiny.


Co je to Mez? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Mez s vašimi kamarády, známými a přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Mez se nachází v sekci příroda

Klíčová slova: co znamená, význam, heslo, význam slova, formulace, příroda, odborný výraz, terminologie, co to je, lexikon, význam pojmu, termín, popis, slovník, přesný význam, terminus technicus, Mez, slovo


Pojem Mez je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mez? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Meze vytvářeli zemědělci přirozeně zejména ve svažitém terénu; díky nim se totiž snižuje náklon obdělávaných ploch, což usnadňuje zemědělské práce. Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Důležitou roli hrála mez též v starém soukromém právu, kde meze sloužily jako hranice mezi pozemky a byly ustanovovány pomocí úředních osob za přítomnosti sousedů a svědků, i mezní pře a pozemkové převody se konaly jinak než jiné typy soukromoprávní pře, přímo na místě mezí.

Další zdroje informací o slovu Mez

Hledat videa s názvem Mez na Youtube

Hledat slovo Mez na Google.cz

Zkusit najít výraz Mez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Mez ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Mez ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mez ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Mez například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Mez? resp. jaká je definice slova Mez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mez, odpověď na dotaz co je to Mez?. Víte např. kdo to je Prvotrestaná osoba? Znáte a víte kdo je Samorost? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.