Co je to?
Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Co je to Mez? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Mez?

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody, protože omezují úbytek půdy, ke kterému dochází vlivem stékání dešťové vody. Na mezích rostou rostliny a žijí živočichové, pro které nejsou obdělávaná pole vhodným prostředím. Mají také historický význam, protože v minulosti sloužily i jako hranice pozemků. Proto je zřizovaly úřední osoby a majitelé a sousedi byli tomuto vymezení přítomni, aby se předcházelo přím v budoucnosti.
V období kolektivizace v 50. letech minulého století byla malá pole slučována do větších a zabavený majetek se přičleňoval k znárodněné půdě. Meze byly rozorány a velké plochy pak spravovala jednotná zemědělská družstva. V současnosti se meze obnovují jako součást různých programů zaměřených na obnovu krajiny.


Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Mez s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Mez se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: termín, co je to Mez?, informace, slovník, terminus technicus, co znamená, odborné názvosloví, význam, pojem, odborný výraz, Příroda, Mez, vysvětlení, přesný výraz, wiki, definice pojmu, slovo, názvosloví


Pojem Mez je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Mez?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Meze vytvářeli zemědělci přirozeně zejména ve svažitém terénu; díky nim se totiž snižuje náklon obdělávaných ploch, což usnadňuje zemědělské práce. Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Důležitou roli hrála mez též v starém soukromém právu, kde meze sloužily jako hranice mezi pozemky a byly ustanovovány pomocí úředních osob za přítomnosti sousedů a svědků, i mezní pře a pozemkové převody se konaly jinak než jiné typy soukromoprávní pře, přímo na místě mezí.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat termín Mez ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Mez ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Mez ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Mez ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Mez na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mez ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Mez například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Mez? resp. jaký je význam pojmu Mez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mez, odpověď na dotaz co je to Mez?. Víte např. kdo to je Au pair? Znáte a víte kdo je Permoník? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.