Co je to?
Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Co je Mez?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Mez?

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody, protože omezují úbytek půdy, ke kterému dochází vlivem stékání dešťové vody. Na mezích rostou rostliny a žijí živočichové, pro které nejsou obdělávaná pole vhodným prostředím. Mají také historický význam, protože v minulosti sloužily i jako hranice pozemků. Proto je zřizovaly úřední osoby a majitelé a sousedi byli tomuto vymezení přítomni, aby se předcházelo přím v budoucnosti.
V období kolektivizace v 50. letech minulého století byla malá pole slučována do větších a zabavený majetek se přičleňoval k znárodněné půdě. Meze byly rozorány a velké plochy pak spravovala jednotná zemědělská družstva. V současnosti se meze obnovují jako součást různých programů zaměřených na obnovu krajiny.


Co je to Mez? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Mez? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Mez je v kategorii příroda

Klíčová slova: formulace, slovo, terminus technicus, wiki, synonymum, informace, přesný význam, příroda, význam pojmu, heslo, co to je, termín, odborný výraz, přesný výraz, Mez, význam, pojem, terminologie


Pojem Mez je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mez? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Meze vytvářeli zemědělci přirozeně zejména ve svažitém terénu; díky nim se totiž snižuje náklon obdělávaných ploch, což usnadňuje zemědělské práce. Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Důležitou roli hrála mez též v starém soukromém právu, kde meze sloužily jako hranice mezi pozemky a byly ustanovovány pomocí úředních osob za přítomnosti sousedů a svědků, i mezní pře a pozemkové převody se konaly jinak než jiné typy soukromoprávní pře, přímo na místě mezí.

Více informací o slovu Mez doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat výraz Mez ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Mez na Google obrázcích

Hledat frázi Mez ve vyhledávači Yahoo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mez ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Mez ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Mez na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Mez například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku co je to Mez? resp. co se skrývá pod slovem Mez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mez, odpověď na dotaz co je to Mez?. Víte např. kdo to je René Goscinny? Znáte a víte kdo je Klára Jerneková? Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než příroda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Oranžový motýl, mez, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.