Co je to?
Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Co je to Mez? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Mez

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody, protože omezují úbytek půdy, ke kterému dochází vlivem stékání dešťové vody. Na mezích rostou rostliny a žijí živočichové, pro které nejsou obdělávaná pole vhodným prostředím. Mají také historický význam, protože v minulosti sloužily i jako hranice pozemků. Proto je zřizovaly úřední osoby a majitelé a sousedi byli tomuto vymezení přítomni, aby se předcházelo přím v budoucnosti.
V období kolektivizace v 50. letech minulého století byla malá pole slučována do větších a zabavený majetek se přičleňoval k znárodněné půdě. Meze byly rozorány a velké plochy pak spravovala jednotná zemědělská družstva. V současnosti se meze obnovují jako součást různých programů zaměřených na obnovu krajiny.


Definice výrazu, termínu Mez. Co znamená odborný pojem Mez z kategorie Příroda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Mez je v kategorii Příroda

Klíčová slova: definice, Příroda, přesný význam, termín, terminologie, přesný výraz, význam slova, lexikon, definice pojmu, pojem, co je to Mez?, Příroda, popis, význam, slovo, informace, odborné názvosloví, význam pojmu


Pojem Mez je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Mez?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Meze vytvářeli zemědělci přirozeně zejména ve svažitém terénu; díky nim se totiž snižuje náklon obdělávaných ploch, což usnadňuje zemědělské práce. Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Důležitou roli hrála mez též v starém soukromém právu, kde meze sloužily jako hranice mezi pozemky a byly ustanovovány pomocí úředních osob za přítomnosti sousedů a svědků, i mezní pře a pozemkové převody se konaly jinak než jiné typy soukromoprávní pře, přímo na místě mezí.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít slovo Mez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Mez ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Mez ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Mez ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Mez ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Mez ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Mez například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Mez? resp. co znamená výraz Mez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mez, odpověď na dotaz co je to Mez?. Víte např. kdo to je Immanuel Kant? Znáte a víte kdo je Permoník? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Příroda U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.