Co je to?
Výraz, termín, definice slova Čedič. Co znamená odborný pojem Čedič z kategorie Materiály?

Co je to Čedič? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Čedič?

Čedič, jinak také bazalt, je druh vyvřelé horniny. Jedná se o tmavý vylitý druh, který má strukturu skla nebo porfyru šedé nebo černé barvy. Označení bazalt pochází již ze starověku.
Jemně zrnitá struktura čediče vznikla při rychlém zatuhnutí lávy. Tato hornina se vyskytuje i na dalších planetách. Na Zemi tvoří čedič velkou část oceánské kůry.


Co je to Čedič? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Čedič. Co znamená odborný pojem Čedič z kategorie Materiály?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Čedič) můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Čedič patří do kategorie materiály

Klíčová slova: informace, názvosloví, co znamená, odborný výraz, pojem, význam slova, přesný význam, heslo, definice, slovník, materiály, definice pojmu, význam, odborné názvosloví, co je to Čedič?, lexikon, termín, terminologie


Pojem Čedič je v kategorii materiály, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Čedič? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Další možné informační zdroje

Najít pojem Čedič ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Čedič ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Čedič ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Čedič ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Čedič na Youtube

Vyhledat pojem Čedič na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Čedič například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Čedič? resp. co je to Čedič? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Čedič, odpověď na dotaz co je to Čedič?. Víte např. kdo to je Kurtizána? Znáte a víte kdo je David Suchařípa? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Čedič i v jiných kategoriích (než materiály). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.