Co je to?
Odborný výraz, definice slova Čedič. Co znamená pojem Čedič z kategorie Materiály?

Co je to Čedič? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Čedič?

Čedič, jinak také bazalt, je druh vyvřelé horniny. Jedná se o tmavý vylitý druh, který má strukturu skla nebo porfyru šedé nebo černé barvy. Označení bazalt pochází již ze starověku.
Jemně zrnitá struktura čediče vznikla při rychlém zatuhnutí lávy. Tato hornina se vyskytuje i na dalších planetách. Na Zemi tvoří čedič velkou část oceánské kůry.


Co je to Čedič? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Čedič. Co znamená pojem Čedič z kategorie Materiály?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Čedič se nachází v kategorii Materiály

Klíčová slova: definice, přesný výraz, terminus technicus, význam slova, co je to Čedič?, Čedič, Materiály, formulace, přesný význam, význam, definice pojmu, informace, význam pojmu, pojem, wiki, vysvětlení, názvosloví, lexikon


Pojem Čedič je v kategorii Materiály, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Čedič? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Jiné informační zdroje o pojmu Čedič

Hledat výraz Čedič na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Čedič ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Čedič ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Čedič ve Wikizdrojích

Najít termín Čedič ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Čedič ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Čedič například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Čedič? resp. jaká je definice termínu Čedič? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Čedič, odpověď na dotaz co je to Čedič?. Víte např. kdo to je Rarášek? Znáte a víte kdo je Retard? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Materiály. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.