Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zastavěná plocha. Co znamená odborný pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Co je to Zastavěná plocha? Význam slova

Co znamená termín Zastavěná plocha? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Zastavěná plocha je plocha o velikosti určené součtem všech zastavěných ploch staveb. Je ohraničená pravoúhlými průměty vnějších obvodových konstrukcí nadzemních i podzemních podlaží do roviny. Do zastavěné plochy se počítají i arkýře a lodžie.
Objekty, které jsou kryté jen z poloviny, mají zastavěnou plochu určenou vnějším lícem svislých konstrukcí, kterým vedou obalové čáry do roviny. Pokud obvodové konstrukce zcela chybějí, počítá se zastavěná plocha z pravoúhlého průmětu střechy do roviny.


Co je to Zastavěná plocha? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zastavěná plocha. Co znamená odborný pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Zastavěná plocha) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Zastavěná plocha patří do kategorie stavebnictví

Klíčová slova: terminologie, význam pojmu, význam slova, přesný význam, heslo, co je to Zastavěná plocha?, wiki, terminus technicus, slovo, stavebnictví, odborné názvosloví, přesný výraz, stavebnictví, termín, formulace, lexikon, pojem, co to je


Pojem Zastavěná plocha je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Zastavěná plocha? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zastavěná plocha a nádvoří (zast. pl.) je pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo.

Odkazy na jiné weby

Hledat videa s názvem Zastavěná plocha na Youtube

Zkusit najít slovo Zastavěná plocha ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Zastavěná plocha ve Wikislovníku

Hledat heslo Zastavěná plocha ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Zastavěná plocha ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Zastavěná plocha ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Zastavěná plocha například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Zastavěná plocha? resp. jaká je definice termínu Zastavěná plocha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zastavěná plocha, odpověď na dotaz co je to Zastavěná plocha?. Víte např. kdo to je Josef Jungmann? Znáte a víte kdo je Till Lindemann? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci stavebnictví Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.