Co je to?
Definice výrazu Zastavěná plocha. Co znamená odborný pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Co to je Zastavěná plocha? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Zastavěná plocha

Zastavěná plocha je plocha o velikosti určené součtem všech zastavěných ploch staveb. Je ohraničená pravoúhlými průměty vnějších obvodových konstrukcí nadzemních i podzemních podlaží do roviny. Do zastavěné plochy se počítají i arkýře a lodžie.
Objekty, které jsou kryté jen z poloviny, mají zastavěnou plochu určenou vnějším lícem svislých konstrukcí, kterým vedou obalové čáry do roviny. Pokud obvodové konstrukce zcela chybějí, počítá se zastavěná plocha z pravoúhlého průmětu střechy do roviny.


Co je to Zastavěná plocha? Význam slova, termín, Definice výrazu Zastavěná plocha. Co znamená odborný pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Zastavěná plocha? Potom se o definici podělte se známými na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Zastavěná plocha se nachází v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: termín, wiki, informace, názvosloví, definice, Zastavěná plocha, pojem, odborný výraz, stavebnictví, terminus technicus, co je to Zastavěná plocha?, vysvětlení, co znamená, význam, přesný výraz, stavebnictví, odborné názvosloví, přesný význam


Pojem Zastavěná plocha je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Zastavěná plocha? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zastavěná plocha a nádvoří (zast. pl.) je pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit najít heslo Zastavěná plocha na Google.cz

Najít slovo Zastavěná plocha ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Zastavěná plocha ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zastavěná plocha ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Zastavěná plocha ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Zastavěná plocha ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Zastavěná plocha například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teď už víte co znamená slovo Zastavěná plocha? resp. co znamená Zastavěná plocha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zastavěná plocha, odpověď na dotaz co je to Zastavěná plocha?. Víte např. kdo to je Hoggy? Znáte a víte kdo je Zdeněk Hřib? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledat odborný výraz Zastavěná plocha i v jiné sekci než je kategorie stavebnictví. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.