Co je to?
Odborný výraz, definice slova Zastavěná plocha. Co znamená pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Co je Zastavěná plocha?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Zastavěná plocha

Zastavěná plocha je plocha o velikosti určené součtem všech zastavěných ploch staveb. Je ohraničená pravoúhlými průměty vnějších obvodových konstrukcí nadzemních i podzemních podlaží do roviny. Do zastavěné plochy se počítají i arkýře a lodžie.
Objekty, které jsou kryté jen z poloviny, mají zastavěnou plochu určenou vnějším lícem svislých konstrukcí, kterým vedou obalové čáry do roviny. Pokud obvodové konstrukce zcela chybějí, počítá se zastavěná plocha z pravoúhlého průmětu střechy do roviny.


Co je to Zastavěná plocha? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Zastavěná plocha. Co znamená pojem Zastavěná plocha z kategorie Stavebnictví?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Sepsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Zastavěná plocha s vašimi známými a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Zastavěná plocha se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: co to je, heslo, přesný výraz, význam, co je to Zastavěná plocha?, význam slova, slovník, co znamená, lexikon, definice, wiki, synonymum, definice pojmu, slovo, přesný význam, formulace, stavebnictví, termín


Pojem Zastavěná plocha je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Zastavěná plocha můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zastavěná plocha a nádvoří (zast. pl.) je pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo.

Další možné informační zdroje

Vyhledat heslo Zastavěná plocha ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zastavěná plocha ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Zastavěná plocha na Youtube

Vyhledat slovo Zastavěná plocha na Google obrázcích

Hledat frázi Zastavěná plocha ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Zastavěná plocha ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Zastavěná plocha například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je přesný význam slova Zastavěná plocha? resp. co se přesně ukrývá za slovem Zastavěná plocha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zastavěná plocha, odpověď na dotaz co je to Zastavěná plocha?. Víte např. kdo to je Petr Novotný? Znáte a víte kdo je Josef Suchánek? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je stavebnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie stavebnictví, Špičatý mrakodrap, zastavěná plocha, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.