Co je to?
Výraz, termín, definice slova Izotop. Co znamená odborný pojem Izotop z kategorie Fyzika?

Co je to Izotop? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Izotop

Nuklid v rámci nuklidů jednoho prvku se označuje jako izotop. Název izotop pochází z řečtiny. Jádra atomů izotopů jednoho chemického prvku mají úplně shodný počet protonů, nicméně mohou mít odlišný počet neutronů. Z toho vylývá, že mají stejné atomové číslo a odlišné hmotové číslo a atomovou hmotnost.
Izotopy totožného chemického prvku mají v podstatě stejné chemické vlastnosti. Těžší izotopy reagují relativně pomaleji. Fyzikální vlastnotni izotopů jsou si podobné, ale v některých věcech se odlišují. Mezi nejčastější odlišnosti patří hmotnost, hustota a stálost.


Co je to Izotop? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Izotop. Co znamená odborný pojem Izotop z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Izotop s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Izotop patří do kategorie Fyzika

Klíčová slova: definice, informace, přesný význam, co znamená, definice pojmu, Izotop, názvosloví, význam slova, terminus technicus, slovník, wiki, slovo, Fyzika, terminologie, přesný výraz, co to je, pojem, Fyzika


Pojem Izotop je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Izotop? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku. Jádra atomů izotopů jednoho prvku mají stejný počet protonů, ale mohou mít rozdílný počet neutronů. Mají tedy stejné atomové číslo a rozdílné hmotové číslo a atomovou hmotnost. Název pochází z řecké předpony iso- (stejno-) a topos (místo), protože v periodické tabulce se nacházejí na stejném místě.

Další zdroje informací o slovu Izotop

Hledat videa s názvem Izotop na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Izotop ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Izotop ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Izotop na Google.cz

Najít výraz Izotop ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Izotop ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Izotop například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Izotop? resp. jaký je význam slova Izotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Izotop, odpověď na dotaz co je to Izotop?. Víte např. kdo to je Adónis? Znáte a víte kdo je Pavel Novotný? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Fyzika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.