Co je to?
Odborný výraz, definice slova Podnebí. Co znamená slovo Podnebí z kategorie Příroda?

Co je Podnebí? Definice pojmu

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Podnebí?

Podnebí je označení pro dlouhodobý stav počasí. O podnebí se jedná, pokud jde o delší časový úsek a o podmínky v určité oblasti. Jde o venkovní klima a o podmínky. Podnebí ovlivňují faktory jako je vzdálenost od rovníku, vzdálenost od moře a nadmořská výška, energetická bilance, cirkulace atmosféry, charakterem povrchu a zásahy člověka. Podle toho, jak dalece se podnebí uplatňuje, je možno rozlišovat mezoklima, makroklima, mikroklima, místní klima a kryptoklima. Podnebí studuje věda klimatologie.
Pokud se jedná o popis podnebí určité oblasti, jde o klimatografii. Základními prvky pro popis podnebí jsou průměrná teplota vzduchu a průměrný úhrn srážek. Podle podnebí se odlišují různé zemské podnebné pásy. Těmi jsou tropický pás, subtropický, podnebný pás mírných šířek, polární a subpolární pás. Pokud se jedná o vliv oceánu na podnebí, může být podnebí oceánické a kontinentální. Jiným hlediskem dělení může být městské klima, horské klima nebo klima uzavřených prostor.


Co je to Podnebí? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Podnebí. Co znamená slovo Podnebí z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Podnebí patří do kategorie příroda

Klíčová slova: odborný výraz, termín, odborné názvosloví, popis, co znamená, názvosloví, formulace, terminologie, co to je, přesný význam, příroda, význam pojmu, lexikon, pojem, wiki, přesný výraz, definice, vysvětlení


Pojem Podnebí je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Podnebí? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a patrně i člověkem. Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích. Podle měřítka rozsahu, v němž se podnebí uplatňuje, se rozeznává makroklima, mezoklima, místní klima a mikroklima. Mikroklima uzavřených prostor se označuje jako kryptoklima.
Studiem podnebí se zabývá klimatologie. Popis podnebí pro určitou oblast, obvykle pro hydrometeorologicky uzavřený celek – povodí, se nazývá klimatografie. Podnebí se popisuje pomocí klimatických prvků, což jsou statistické charakteristiky odvozené z prvků meteorologických. Základními jsou průměry teploty vzduchu a průměrné úhrny srážek. Stručné a souhrnné informace jsou nejčastěji prezentovány v klimagramech (klimogramech).
Na Zemi rozlišujeme různé podnebné pásy: tropický, subtropický, mírných šířek, subpolární a polární (arktický a antarktický). Pro každý pás jsou stanoveny intervaly hodnot základních klimatických prvků jako jsou teplota, srážky, sluneční svit, ale i další. Dále rozlišujeme klima měst, klima hor, klima uzavřených prostor, apod. Na základě intenzity vlivu oceánu na podnebí v dané oblasti rozeznáváme podnebí kontinentální a oceánické.

Další možné informační zdroje

Vyhledat pojem Podnebí ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Podnebí ve Wikimedia Commons

Najít pojem Podnebí ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Podnebí ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Podnebí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Podnebí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Podnebí například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Podnebí? resp. jaký je význam slova Podnebí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podnebí, odpověď na dotaz co je to Podnebí?. Víte např. kdo to je Petr Janda? Znáte a víte kdo je Miloš Jakeš? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Podnebí i v jiné části webu než je kategorie příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.