Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Incest. Co znamená pojem Incest z kategorie Právo?

Co je Incest?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Incest?

Incest je označení používané nejčastěji pro pohlavní styk mezi blízkými příbuznými. U nás se používá pojem trestný čin soulože mezi příbuznými. Trest se týká toho, kdo vykonává soulož s příbuzným v přímém pokolení nebo se sourozencem. Zákon přitom nerozlišuje sourozence plnorodé a polorodé, soulož mezi vlastními sourozenci je hodnocena stejně jak soulož mezi sourozenci nevlastními. Incestu se samozřejmě mohou dopustit i další příbuzní, například otec s dcerou, matka se synem a podobně. I když v minulosti a v některých společenstvech byly takové svazky běžnou záležitostí, naše zákony je zakazují.
Z incestních vztahů často pochází degenerovaní potomci. Za nepřípustný považují incest i morální normy. V minulých dobách byl označován také jako krvesmilstvo. Zmiňován je v mytologii i v Bibli. V zájmu zachování majetku v rámci rodu byl incest praktikován i šlechtou, k nejznámějším případům patří Habsburkové, kde bylo důsledkem narození mnoha duševně o tělesně postižených jedinců.


Co je to Incest? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Incest. Co znamená pojem Incest z kategorie Právo?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text vytvořen pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Incest? Potom se o definici podělte s kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Incest se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: význam, význam slova, informace, pojem, slovník, formulace, co to je, synonymum, wiki, definice, lexikon, popis, přesný význam, odborné názvosloví, co je to Incest?, Incest, co znamená, slovo


Pojem Incest je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Incest dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Incest (z latinského incestus – nečistý, hříšný), zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován za tabu a zakázán. Naopak u přírodně (prvobytně pospolně) žijících kmenů je incest poměrně častou praktikou, která je však i tu často společensky upravována a regulována. U našich biologických předchůdců šlo – a u většiny primátů jde – o běžný a přirozený jev (zde je však na místě užívat spíše výrazu inbreeding). Přesná definice tohoto termínu je však v různých kulturách různá, protože se liší i definice výrazů „sexuální aktivita“ a „blízký příbuzný“. V některých kulturách se blízký příbuzný definuje jen porodem, v jiných se mezi blízké příbuzné považuje i dítě adoptované nebo získané sňatkem, podle šaríe i osoba kojená stejnou ženou.
K incestu může dojít jak mezi sourozenci, tak mezi rodičem a jeho potomkem. Může se udát mezi osobami různého i stejného pohlaví.
Ve většině národů západní civilizace a v jimi kolonizovaných národech je poměr mezi blízkými pokrevními příbuznými zločinem, i když i zde se definice blízkosti mění. V některých zemích (např. některé státy USA) jde o závažný žalovatelný trestný čin, v jiných je to jen přečin a někde je incest zcela legální (např. Francie, Španělsko, Argentina).

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat frázi Incest ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Incest ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Incest ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Incest na Youtube

Zkusit najít termín Incest ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Incest ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Incest například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Google obrázcích, v metavyhledávači Info.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená Incest? resp. co se přesně ukrývá za slovem Incest? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Incest, odpověď na dotaz co je to Incest?. Víte např. kdo to je Bob Gainey? Znáte a víte kdo je Jiřina Šejbalová? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín Incest hledat i v jiných kategoriích (než právo). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právní kniha, incest, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.