Co je to?
Výraz, termín, definice slova Chvalozpěv. Co znamená odborný pojem Chvalozpěv z kategorie Literatura?

Co je to Chvalozpěv? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Chvalozpěv?

Chvalozpěv neboli hymnus, hymna je lyrický literární útvar. Jedná se o jeden z druhů ódy. V původním významu se jednalo o oslavu božstev, později se označení vžilo pro chválení či velebení obecně.
Chvalozpěv je zařazován do tzv. vysokého stylu, kterým autor oslavuje dobro, ctnost, krásu, ušlechtilost a podobně. Je neosobní a mívá velmi vysokou kvalitu. Chvalozpěvy vznikly již ve starověku, především v Indii a Egyptě, později v antickém Řecku i v křesťanském básnictví.


Co je to Chvalozpěv? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Chvalozpěv. Co znamená odborný pojem Chvalozpěv z kategorie Literatura?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Chvalozpěv se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Chvalozpěv patří do kategorie Literatura

Klíčová slova: lexikon, přesný výraz, co znamená, vysvětlení, synonymum, význam, definice, odborné názvosloví, terminologie, popis, Literatura, slovo, Literatura, názvosloví, termín, význam pojmu, formulace, slovník


Pojem Chvalozpěv je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Chvalozpěv?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Chvalozpěv, hymna či hymnus (starořecky ὕμνος hymnos – chvalozpěv) je lyrický literární žánr, druh ódy. Původně byli hymny opěvováni bohové a dodnes má charakter velebení, chvály. Básníci jím vždy vyjadřovali krásu, dobro, ušlechtilost, vznešené myšlenky. Hymnus je žánrem vysokého stylu, neboť autor oslavuje a velebí takový objekt, který je sám o sobě zárukou estetické kvality. Mezi poetickými formami má nejméně osobní charakter.

Jiné informační zdroje o pojmu Chvalozpěv

Vyhledat slovo Chvalozpěv ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Chvalozpěv na Google.cz

Najít termín Chvalozpěv ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Chvalozpěv ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Chvalozpěv ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Chvalozpěv ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Chvalozpěv například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Chvalozpěv? resp. jaký je význam pojmu Chvalozpěv? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Chvalozpěv, odpověď na dotaz co je to Chvalozpěv?. Víte např. kdo to je Ivo Valenta? Znáte a víte kdo je Šimon Pánek? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Literatura). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?