Co je to?
Definice odborného termínu, slova Chvalozpěv. Co znamená pojem Chvalozpěv z kategorie Literatura?

Co je Chvalozpěv?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Chvalozpěv

Chvalozpěv neboli hymnus, hymna je lyrický literární útvar. Jedná se o jeden z druhů ódy. V původním významu se jednalo o oslavu božstev, později se označení vžilo pro chválení či velebení obecně.
Chvalozpěv je zařazován do tzv. vysokého stylu, kterým autor oslavuje dobro, ctnost, krásu, ušlechtilost a podobně. Je neosobní a mívá velmi vysokou kvalitu. Chvalozpěvy vznikly již ve starověku, především v Indii a Egyptě, později v antickém Řecku i v křesťanském básnictví.


Co je to Chvalozpěv? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Chvalozpěv. Co znamená pojem Chvalozpěv z kategorie Literatura?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Chvalozpěv patří do sekce literatura

Klíčová slova: názvosloví, literatura, slovník, přesný význam, wiki, termín, definice pojmu, odborný výraz, heslo, literatura, popis, Chvalozpěv, informace, slovo, význam, význam pojmu, přesný výraz, terminologie


Pojem Chvalozpěv je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Chvalozpěv?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Chvalozpěv, hymna či hymnus (starořecky ὕμνος hymnos – chvalozpěv) je lyrický literární žánr, druh ódy. Původně byli hymny opěvováni bohové a dodnes má charakter velebení, chvály. Básníci jím vždy vyjadřovali krásu, dobro, ušlechtilost, vznešené myšlenky. Hymnus je žánrem vysokého stylu, neboť autor oslavuje a velebí takový objekt, který je sám o sobě zárukou estetické kvality. Mezi poetickými formami má nejméně osobní charakter.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít frázi Chvalozpěv na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Chvalozpěv ve Wikimedia Commons

Najít výraz Chvalozpěv ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Chvalozpěv ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Chvalozpěv ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Chvalozpěv ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Chvalozpěv například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teď už víte co znamená slovo Chvalozpěv? resp. co označuje slovo Chvalozpěv? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Chvalozpěv, odpověď na dotaz co je to Chvalozpěv?. Víte např. kdo to je Scientolog? Znáte a víte kdo je Simone de Beauvoir? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než literatura). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Knihkupectví, chvalozpěv, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?