Co je to?
Definice výrazu, termínu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Co je Gramatika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Gramatika?

Gramatika, jinak také mluvnice, je nauka o stavbě a tvoření slov, vět, větných členů a textu. Samotný pojem pochází z řečtiny. V překladu znamená umění psát. Jde o soubor logických a strukturovaných pravidel týkajících se přirozeného jazyka. Do gramatiky patří jak slovní zásoba, tak tvarosloví, hláskosloví, skladba a také nauka o slohu. S pravidly gramatiky nemívají problémy rodilí mluvčí, protože tato pravidla vznikají přirozeným způsobem. Nejčastěji dochází k chybám v oblasti tvarosloví. Tradiční hlediska zařazují do gramatiky také fonetiku a fonologii, lexikologii, stylistiku a slovotvorbu.
Gramatiku má svou každý jazyk i jeho dialekty. Podle zaměření se gramatika člení na normativní, která se zabývá systémem jazyka a předpisem užití jazykových prostředků, popisnou, historickou zaměřující se na vývoj jazyka, deskriptivní popisující jazyk v určitém období, komparativní, která porovnává jazyky, formální gramatiku, pojmovou s popisem významů, generativní s obecnou analýzou jazyka a obecnou, která hledá to společné všem jazykům.


Co je to Gramatika? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice slova Gramatika? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Gramatika je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, formulace, co znamená, význam, význam pojmu, odborné názvosloví, pojem, vysvětlení, lexikon, slovo, termín, Český jazyk, co to je, terminologie, synonymum, odborný výraz, heslo, Gramatika


Pojem Gramatika je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Gramatika píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika.
Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Další informační zdroje o slovu Gramatika

Najít pojem Gramatika na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gramatika ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Gramatika ve Wikizdrojích

Hledat slovo Gramatika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Gramatika ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Gramatika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Gramatika například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Gramatika? resp. jaký je význam pojmu Gramatika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gramatika, odpověď na dotaz co je to Gramatika?. Víte např. kdo to je Prodejce po telefonu? Znáte a víte kdo je Kryštof Rímský? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Gramatika v jiné sekci než Český jazyk. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.