Co je to?
Definice výrazu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Co je Gramatika?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Gramatika

Gramatika, jinak také mluvnice, je nauka o stavbě a tvoření slov, vět, větných členů a textu. Samotný pojem pochází z řečtiny. V překladu znamená umění psát. Jde o soubor logických a strukturovaných pravidel týkajících se přirozeného jazyka. Do gramatiky patří jak slovní zásoba, tak tvarosloví, hláskosloví, skladba a také nauka o slohu. S pravidly gramatiky nemívají problémy rodilí mluvčí, protože tato pravidla vznikají přirozeným způsobem. Nejčastěji dochází k chybám v oblasti tvarosloví. Tradiční hlediska zařazují do gramatiky také fonetiku a fonologii, lexikologii, stylistiku a slovotvorbu.
Gramatiku má svou každý jazyk i jeho dialekty. Podle zaměření se gramatika člení na normativní, která se zabývá systémem jazyka a předpisem užití jazykových prostředků, popisnou, historickou zaměřující se na vývoj jazyka, deskriptivní popisující jazyk v určitém období, komparativní, která porovnává jazyky, formální gramatiku, pojmovou s popisem významů, generativní s obecnou analýzou jazyka a obecnou, která hledá to společné všem jazykům.


Co je to Gramatika? Význam slova, termín, Definice výrazu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Text napsán pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Gramatika je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, co znamená, pojem, co to je, odborné názvosloví, formulace, slovník, terminologie, termín, vysvětlení, wiki, přesný výraz, definice, definice pojmu, Gramatika, odborný výraz, přesný význam, význam


Pojem Gramatika je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Gramatika? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika.
Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat pojem Gramatika ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Gramatika na Google obrázcích

Zkusit najít pojem Gramatika ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Gramatika na Google.cz

Hledat pojem Gramatika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Gramatika ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Gramatika například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Z předchozího textu jste se dozvěděli co znamená slovo Gramatika? resp. co znamená výraz Gramatika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gramatika, odpověď na dotaz co je to Gramatika?. Víte např. kdo to je David Krejčí? Znáte a víte kdo je Alexis Crystal? Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Český jazyk, mapa ČR, gramatika, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.