Co je to?
Definice výrazu, termínu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Co je to Gramatika? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Gramatika

Gramatika, jinak také mluvnice, je nauka o stavbě a tvoření slov, vět, větných členů a textu. Samotný pojem pochází z řečtiny. V překladu znamená umění psát. Jde o soubor logických a strukturovaných pravidel týkajících se přirozeného jazyka. Do gramatiky patří jak slovní zásoba, tak tvarosloví, hláskosloví, skladba a také nauka o slohu. S pravidly gramatiky nemívají problémy rodilí mluvčí, protože tato pravidla vznikají přirozeným způsobem. Nejčastěji dochází k chybám v oblasti tvarosloví. Tradiční hlediska zařazují do gramatiky také fonetiku a fonologii, lexikologii, stylistiku a slovotvorbu.
Gramatiku má svou každý jazyk i jeho dialekty. Podle zaměření se gramatika člení na normativní, která se zabývá systémem jazyka a předpisem užití jazykových prostředků, popisnou, historickou zaměřující se na vývoj jazyka, deskriptivní popisující jazyk v určitém období, komparativní, která porovnává jazyky, formální gramatiku, pojmovou s popisem významů, generativní s obecnou analýzou jazyka a obecnou, která hledá to společné všem jazykům.


Co je to Gramatika? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Gramatika. Co znamená odborný pojem Gramatika z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Gramatika se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Gramatika se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: terminus technicus, definice pojmu, Český jazyk, heslo, wiki, co to je, názvosloví, význam slova, formulace, odborný výraz, popis, co znamená, odborné názvosloví, synonymum, přesný význam, lexikon, Gramatika, informace


Pojem Gramatika je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Gramatika?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika.
Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít Gramatika ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Gramatika ve Wikislovníku

Hledat termín Gramatika ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Gramatika ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Gramatika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Gramatika na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Gramatika například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Gramatika? resp. jaká je definice slova Gramatika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gramatika, odpověď na dotaz co je to Gramatika?. Víte např. kdo to je Dana Zátopková? Znáte a víte kdo je Dyslektik? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Radíme proto zkusit hledat pojem Gramatika v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Český jazyk. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.