Co je to?
Výraz, termín, definice slova Úmrtnost. Co znamená odborný pojem Úmrtnost z kategorie Lékařství?

Co je to Úmrtnost? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Úmrtnost

Úmrtnost, jinak také mortalita, je ukazatel, který uvádí podíl zemřelých určitého společenství za daný časový úsek. Většinou se používají údaje za rok. Úmrtnost se vyjadřuje v promilích, přepočítává se na 1000 jedinců. Toto číslo se standardně zvyšuje s rostoucím věkem sledovaného vzorku obyvatel. Nejsledovanějším údajem je hrubá míra úmrtnosti, což znamená vyčíslení zemřelých z tisícovky osob středního stavu obyvatel za období jednoho roku.
Úmrtnost je důležitým faktorem při sledování zdravotního stavu populace, společně ještě s nemocností. Je od ní odvozována také průměrná délka života. Úmrtnost ovlivňují různé faktory, jako je chování a styl života jedince, dědičné dispozice, teplota prostředí, rizikové faktory a dostupnost zdravotní péče.


Co je to Úmrtnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Úmrtnost. Co znamená odborný pojem Úmrtnost z kategorie Lékařství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Úmrtnost je v sekci lékařství

Klíčová slova: formulace, co to je, wiki, co znamená, definice pojmu, definice, Úmrtnost, lékařství, přesný výraz, vysvětlení, pojem, co je to Úmrtnost?, odborné názvosloví, lékařství, popis, význam slova, slovo, názvosloví


Pojem Úmrtnost je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Úmrtnost?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úmrtnost, též mortalita (z latiny), je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období (typicky za rok). Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje. Odlišným ukazatelem je smrtnost. Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci, smrtnost udává podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Úmrtnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Úmrtnost na Youtube

Hledat slovo Úmrtnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Úmrtnost na Google.cz

Najít slovo Úmrtnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úmrtnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Úmrtnost například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Úmrtnost? resp. co se skrývá pod slovem Úmrtnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úmrtnost, odpověď na dotaz co je to Úmrtnost?. Víte např. kdo to je Mahdí? Znáte a víte kdo je Aktivista? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než lékařství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.