Co je to?
Definice výrazu, termínu Geografie. Co znamená odborný pojem Geografie z kategorie Věda?

Co je Geografie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Geografie?

Geografie čili zeměpis je vědní disciplína, která se zabývá studiem Země, jevů, které se na ní odehrávají, životního prostředí, lidí a jejich aktivit a vztahů mezi nimi. Tato věda se snaží porozumět a vysvětlit různá hlediska týkající se dění na Zemi, včetně jejího povrchu, klimatu, vegetace, hydrologie, populace, měst, hospodářství, politiky a mnoha dalších faktorů. Geografie se skládá z několika dílčích disciplín, které se zaměřují odlišnými směry. Fyzická geografie se zabývá studiem přírodních jevů, jako jsou reliéf, klima, vodstvo, půdy a vegetace. Kulturní geografie zkoumá vzájemné vztahy mezi člověkem a jeho prostředím, včetně kultury, jazyka, náboženství, zvyklostí a migrace. Ekonomická geografie se zaměřuje na ekonomické aspekty jako produkce, distribuce a spotřeba zboží a služeb v různých částech světa. Předmětem politické geografie jsou vztahy mezi politikou a prostorem, včetně hranic, územních konfliktů a geopolitiky.
Geografie pro své studie využívá širokou škálu metod a nástrojů. Mezi nejčastěji používané metody patří mapování a kartografie, která zahrnuje tvorbu, interpretaci a analýzu map. Geografické informační systémy (GIS) jsou také důležitým nástrojem, který umožňuje sběr, správu, analýzu a vizualizaci geografických dat. Dalšími metodami jsou terénní výzkum, průzkumy, statistické analýzy a modelování. Cílem geografie je nejen získat znalosti o Zemi a jejích jevech, ale také porozumět vzájemným vztahům mezi lidmi a prostředím a jejich vlivům na společnost. Geografické poznatky mohou být využity při plánování území, ochraně životního prostředí, dopravních a urbanistických strategiích, rozvoji zemědělství, a také při řešení mnoha dalších globálních problémů, jako je změna klimatu, přírodní katastrofy nebo migrace.


Co je to Geografie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Geografie. Co znamená odborný pojem Geografie z kategorie Věda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Geografie s jinými lidmi na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Geografie je v kategorii věda

Klíčová slova: věda, lexikon, terminologie, přesný význam, názvosloví, význam, wiki, odborné názvosloví, Geografie, definice pojmu, popis, vysvětlení, odborný výraz, význam slova, heslo, věda, terminus technicus, slovník


Pojem Geografie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Geografie? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se nachází na rozhraní přírodních, společenských a technických oborů, jde o vědu syntetickou a komplexní. Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii. Geografové jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit příčiny a prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony.

Další možné informační zdroje

Najít heslo Geografie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Geografie na Google.cz

Zkusit najít Geografie ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Geografie ve Wikizdrojích

Hledat slovo Geografie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít frázi Geografie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Geografie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Geografie? resp. jaký je význam slova Geografie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Geografie, odpověď na dotaz co je to Geografie?. Víte např. kdo to je Ray Bourque? Znáte a víte kdo je Edward Jenner? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie věda. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?