Co je to?
Výraz, termín, definice slova Archeologie. Co znamená odborný pojem Archeologie z kategorie Věda?

Co je to Archeologie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Archeologie

Archeologie je slovo složené z dvou slov řeckých, archaios a logos, starý a slovo či řeč. Archeologie je disciplína, která zkoumá dávná lidská společenství prostřednictvím původních zachovaných hmotných dokladů. K nim se mohou řadit výtvory člověka, nebi přírodní výtvory, jejichž vznik člověk ovlivnil.
Archeologie studuje minulost člověka i z doby, o které nejsou písemné záznamy. Spolupracuje i s některými dalšími disciplínami, například s antropologií, geologií a podobně.


Co je to Archeologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Archeologie. Co znamená odborný pojem Archeologie z kategorie Věda?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Archeologie? s kolegy na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Archeologie je v sekci věda

Klíčová slova: co to je, co je to Archeologie?, význam pojmu, terminus technicus, odborný výraz, pojem, heslo, význam, definice, význam slova, terminologie, co znamená, slovo, vysvětlení, popis, synonymum, přesný význam, přesný výraz


Pojem Archeologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Archeologie?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty). V kontrastu k historiografii se tudíž jedná o hmotné, nikoliv písemné prameny.

Archeologické nálezy

Archeologické nálezy, vykopávky patří k důležitým pramenům archeologie. Ilustrační fotografie. Autor: Thanasis Papazacharias, zdroj: Pixabay
Archeologické nálezy, vykopávky patří k důležitým pramenům archeologie. Ilustrační fotografie. Autor: Thanasis Papazacharias, zdroj: Pixabay


Další informační zdroje

Vyhledat pojem Archeologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Archeologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Archeologie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Archeologie ve Wikizdrojích

Najít výraz Archeologie na Google.cz

Hledat výraz Archeologie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Archeologie například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Archeologie? resp. co znamená Archeologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Archeologie, odpověď na dotaz co je to Archeologie?. Víte např. kdo to je Vilém Čok? Znáte a víte kdo je Jiří Šlitr? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než věda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.