Co je to?
Odborný výraz, definice slova Procentní bod. Co znamená slovo Procentní bod z kategorie Matematika?

Co je Procentní bod?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Procentní bod

Pojem procentní bod je označením pro jednotkovou změnu v procentech. Jde o jednotku měření, která se používá pro popis procentuální změny, ale samotně je závislá na hodnotě, ke které se vztahuje. Pro lepší pochopení pojmu procentní bod je důležité rozlišit ho od pojmu procento. Když se mluví o procentech, jde o části celku ve vztahu k 100. Pokud se tedy jedná o 20 % z něčeho, znamená to, že toto množství tvoří 20 setin celého objemu. Slovo procentní bod se tedy používá pro vyjádření změny procentního podílu. To znamená, že pokud se něco zvýší o 2 procentní body, znamená to, že procentuální podíl tohoto objektu se zvýšil o dvě jednotky, nezávisle na původní hodnotě.
Procentní body jsou užitečné při porovnávání změn mezi různými hodnotami a při analyzování růstů a poklesů v různých skupinách nebo kategoriích. Zjednodušeně řečeno jde o rozdíl mezi dvěma procentními údaji. Procentní bod používáme, když chceme absolutním číslem popsat rozdíl relativních hodnot.


Co je to Procentní bod? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Procentní bod. Co znamená slovo Procentní bod z kategorie Matematika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Procentní bod s jinými lidmi na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Procentní bod patří do kategorie matematika

Klíčová slova: definice pojmu, Procentní bod, terminus technicus, termín, odborný výraz, lexikon, matematika, odborné názvosloví, slovník, heslo, formulace, vysvětlení, přesný výraz, slovo, co to je, synonymum, matematika, informace


Pojem Procentní bod je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat pojem Procentní bod ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Procentní bod na Google.cz

Vyhledat termín Procentní bod ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Procentní bod na Youtube

Hledat slovo Procentní bod ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Procentní bod ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Procentní bod například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Procentní bod? resp. co to je Procentní bod? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Procentní bod, odpověď na dotaz co je to Procentní bod?. Víte např. kdo to je Islámista? Znáte a víte kdo je Frankie Zhyrnov? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než matematika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.