Co je to?
Odborný výraz, definice slova Úsudek. Co znamená slovo Úsudek z kategorie Psychologie?

Co je Úsudek? Definice pojmu

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Úsudek

Úsudek znamená vyvozování nějakého soudu na základě jiných, předcházejících soudů. Patří k velice složitým a značně komplikovaným myšlenkám.
Úsudek využívá metodu indukce i dedukce, závěry tedy mohou směřovat od více případů ke zobecnění nebo naopak od obecných soudů k jednotlivým úsudkům. Existuje i možnost úsudku, který vychází z něčeho jedinečného a směřuje zase k něčemu jedinečnému.


Co je to Úsudek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Úsudek. Co znamená slovo Úsudek z kategorie Psychologie?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Úsudek patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: wiki, psychologie, terminologie, význam, informace, pojem, terminus technicus, popis, termín, názvosloví, odborné názvosloví, slovník, význam pojmu, psychologie, definice, heslo, slovo, vysvětlení


Pojem Úsudek je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Úsudek můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úsudek je nejsložitější myšlenka a spočívá ve vyvození soudu z jiných soudů. Druhy úsudku jsou induktivní úsudky, které směřují od zvláštních případů k obecné poučce, a deduktivní úsudky, směřující od obecného ke zvláštnímu, úsudek z analogie směřuje od zvláštního k zvláštnímu.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat frázi Úsudek ve Wikizdrojích

Hledat pojem Úsudek ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Úsudek na Google.cz

Zkusit najít slovo Úsudek ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Úsudek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Úsudek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Úsudek například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Úsudek? resp. co znamená slovo Úsudek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úsudek, odpověď na dotaz co je to Úsudek?. Víte např. kdo to je Bára Basiková? Znáte a víte kdo je Jiří Šimáně? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je psychologie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.