Co je to?
Výraz, termín, definice slova Fraška. Co znamená odborný pojem Fraška z kategorie Literatura?

Co je to Fraška? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Fraška

Slovem fraška běžně označujeme něco komického, přehnaného až těžko uvěřitelného, často třeba v souvislosti s politikou. V původním významu je fraška typem divadelní hry, komedie, která pracuje s nadsázkou. Ta je prostředkem humoru. Humor ve fraškách bývá nadsazený, obsahuje určité zažité stereotypy, charaktery postav bývají z tohoto důvodu zjednodušené. Fraška má původ již v antice.


Co je to Fraška? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Fraška. Co znamená odborný pojem Fraška z kategorie Literatura?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Fraška) můžete sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Fraška patří do kategorie Literatura

Klíčová slova: názvosloví, terminologie, popis, slovník, co znamená, synonymum, odborný výraz, heslo, přesný výraz, Fraška, co je to Fraška?, co to je, lexikon, termín, slovo, formulace, definice pojmu, význam slova


Pojem Fraška je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Fraška? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Fraška je typ komedie, který v dramatickém ději, zápletce i povaze jednotlivých postav užívá situační nebo karikaturní nadsázku, která mnohdy směřuje k hrubému až obscénnímu dramatickému výrazu. Postavy jsou výrazných, ale záměrně zjednodušených charakterů, které nejsou představeny v dramatickém vývoji. Objevují se ustálené situace a gagy. Humor těží především z vnějších opět stálých, obvyklých a výrazných skutečností (koktání, hloupost, ošklivost …).

Jiné zdroje informací o pojmu Fraška

Najít pojem Fraška ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Fraška ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Fraška na Youtube

Najít heslo Fraška ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Fraška ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Fraška ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Fraška například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Fraška? resp. co znamená slovo Fraška? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fraška, odpověď na dotaz co je to Fraška?. Víte např. kdo to je IT ředitel? Znáte a víte kdo je Joseph Haydn? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Fraška hledat i v jiných kategoriích (než Literatura) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.