Co je to?
Definice výrazu Kyberpunk. Co znamená odborný pojem Kyberpunk z kategorie Literatura?

Co to je Kyberpunk? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Kyberpunk?

Kyberpunk je žánr spadající pod science fiction. Jeho podstatou je kombinování vyspělých technologií a nejspodnějších společenských vrstev. Změněný společenský řád, rozpadající se společnost jsou zde v ostrém protikladu k vědeckým objevům, kybernetice a umělé inteligenci.
Kyberpunk přineslo hnutí Nová vlna v druhé polovině 20. století. Část umělců se zaměřovala na důsledky sexuální revoluce, užívání drog a využití technologií.


Co je to Kyberpunk? Význam slova, termín, Definice výrazu Kyberpunk. Co znamená odborný pojem Kyberpunk z kategorie Literatura?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Kyberpunk můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Kyberpunk je v kategorii literatura

Klíčová slova: lexikon, přesný výraz, literatura, názvosloví, definice, odborný výraz, termín, co znamená, terminologie, formulace, vysvětlení, slovník, definice pojmu, literatura, terminus technicus, wiki, popis, Kyberpunk


Pojem Kyberpunk je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kyberpunk? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Kyberpunk (anglicky cyberpunk) je subžánr science fiction, který je zasazen do futuristického prostředí a je charakteristický „kombinací společenské spodiny a pokročilé technologie“. Kontrast vytvářejí technologické a vědecké vymoženosti jako umělá inteligence a kybernetika společně s rozpadem společnosti či zásadní změnou ve společenském řádu.
Kořeny kyberpunku lze najít ve sci-fi hnutí 60. a 70. let 20. století Nová vlna, ve kterém spisovatelé jako Philip K. Dick, Roger Zelazny, J. G. Ballar, Philip Jose Farmer a Harlan Ellison zkoumali možné dopady drogové kultury, technologií a sexuální revoluce, zatímco se snažili vyhnout utopistické povaze předchozí science fiction. Významná prvotina Williama Gibsona Neuromancer z roku 1984 čerpala z punkové a hackerské subkultury a pomohla ustálit kyberpunk jako žánr. Dalšími významnými kyberpunkovými autory jsou Bruce Sterling a Rudy Rucker.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat videa s názvem Kyberpunk na Youtube

Hledat termín Kyberpunk ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Kyberpunk ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Kyberpunk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Kyberpunk na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kyberpunk ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Kyberpunk například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Teď už víte co znamená slovo Kyberpunk? resp. jaký je význam slova Kyberpunk? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kyberpunk, odpověď na dotaz co je to Kyberpunk?. Víte např. kdo to je Šárka Grossová? Znáte a víte kdo je František Ladislav Čelakovský? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než literatura). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?