Co je to?
Definice výrazu, termínu Překlenovací úvěr. Co znamená odborný pojem Překlenovací úvěr z kategorie Bankovnictví?

Co je Překlenovací úvěr? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr je úvěr, který může klient získat tehdy, když nesplní podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, ale potřebuje úvěr až ve výši cílové částky. Překlenovací úvěr se čerpá zvláštním způsobem – klient nejdříve platí pouze úroky a současně spoří na vkladový účet do doby získání nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. Výhodou je možnost odečítat si uhrazené úroky z úvěru ze stavebního spoření od daňového základu.


Co je to Překlenovací úvěr? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Překlenovací úvěr. Co znamená odborný pojem Překlenovací úvěr z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Překlenovací úvěr s rodinou a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Překlenovací úvěr je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: heslo, názvosloví, definice pojmu, vysvětlení, co znamená, co to je, termín, terminus technicus, slovo, formulace, definice, informace, význam slova, terminologie, pojem, co je to Překlenovací úvěr?, slovník, popis


Pojem Překlenovací úvěr je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Překlenovací úvěr?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Běžně se stává, že klient potřebuje řešit své bytové potřeby ještě předtím, než získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. To pak lze řešit tzv. překlenovacím úvěrem. Tento úvěr je poskytován ve stejné nebo menší výši než sjednaná cílová částka. Ačkoliv je stavební spořitelna ze zákona povinna při splnění daných podmínek poskytnout úvěr ze stavebního spoření, u překlenovacího úvěru to neplatí. Stavební spořitelna sama rozhoduje, komu ho schválí, či ne. Další specifikací tohoto úvěru je to, že není splácen postupně, ale jednorázově v okamžiku splnění podmínek a získání úvěr ze stavebního spoření. Po dobu jeho trvání klient splácí pouze úrok, nikoliv jistinu, a zároveň dál pravidelně spoří sjednaný vklad na svůj účet stavebního spoření. Protože úrokové sazby tohoto úvěru nejsou regulovány zákonem, jejich výše nemusí být stejná po celou dobu trvání úvěru.

Hledejte výraz Překlenovací úvěr v dalších zdrojích

Hledat heslo Překlenovací úvěr ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Překlenovací úvěr ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Překlenovací úvěr na Youtube

Hledat pojem Překlenovací úvěr ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Překlenovací úvěr ve Wikizdrojích

Najít výraz Překlenovací úvěr na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Překlenovací úvěr například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Překlenovací úvěr? resp. co to je Překlenovací úvěr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Překlenovací úvěr, odpověď na dotaz co je to Překlenovací úvěr?. Víte např. kdo to je Simona Postlerová? Znáte a víte kdo je Alexandra Udženija? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Radíme proto zkusit hledat pojem Překlenovací úvěr v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je bankovnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?