Co je to?
Definice výrazu Dispenzarizace. Co znamená odborný pojem Dispenzarizace z kategorie Lékařství?

Co je Dispenzarizace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Dispenzarizace

Dispenzarizace čili dispenzární péče je označení pro takovou soustavnou odbornou péči lékařského charakteru, která bývá součástí hrazené zdravotní péče. Její naplní je prevence při vyšetření, sledování a dohlížení na rizikové jedince, kteří mají takové onemocnění, které nevyžaduje poskytování akutní péče. Jejich nemoc se ale vyvíjí tak, že lze předpokládat negativní změnu zdravotního stavu, a prevence pozitivně ovlivní další vývoj a průběh onemocnění. Může tak být včas upravena léčba a předejde se komplikacím.
K dispenzarizaci patří také pozvánky k pravidelným prohlídkám. Pacienti jsou vyšetřováni pravidelně, provádí se rozbor krve a moči, hodnotí se celkový zdravotní stav a průběh nemoci. Poté se upraví léčba nebo se nemocný odešle na další odborná vyšetření. V našich podmínkách reguluje dispenzarizaci zákon a vyhláška, která přesně stanovuje, kdo má na hrazenou dispenzarizaci nárok. Jedná se o některé skupiny dětí a mladistvých, těhotné ženy a ženy užívající určité druhy antikoncepce a pojištěnci, kteří jsou ohrožení nebo již mají některé z velmi závažných onemocnění.


Definice výrazu Dispenzarizace. Co znamená odborný pojem Dispenzarizace z kategorie Lékařství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s přáteli a kamarády na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Dispenzarizace je v sekci lékařství

Klíčová slova: termín, heslo, formulace, přesný význam, popis, význam, terminologie, definice pojmu, terminus technicus, wiki, co znamená, názvosloví, co to je, význam pojmu, lékařství, odborný výraz, lékařství, odborné názvosloví


Pojem Dispenzarizace je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Dispenzarizace?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dispenzarizace neboli dispenzární péče je soustavná odborná lékařská péče, obvykle součást hrazené zdravotní péče. Je to preventivní vyšetřování, sledování či dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče. Z předpokládaného vývoje nemoci lze ale důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčení a vývoj onemocnění, včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta, pružnou úpravu léčby, účinnější předcházení komplikacím apod. Součástí péče bývá pravidelné zvaní pacienta na prohlídky.

Linky na další online zdroje

Najít heslo Dispenzarizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Dispenzarizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Dispenzarizace na Google.cz

Zkusit najít heslo Dispenzarizace ve Wikizdrojích

Najít pojem Dispenzarizace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dispenzarizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dispenzarizace například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dispenzarizace? resp. co vlastně znamená slovo Dispenzarizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dispenzarizace, odpověď na dotaz co je to Dispenzarizace?. Víte např. kdo to je Marika Šoposká? Znáte a víte kdo je Pierre-Simon Laplace? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Dispenzarizace hledat i v jiných kategoriích (než lékařství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.