Co je to?
Výraz, termín, definice slova Slabika. Co znamená odborný pojem Slabika z kategorie Český jazyk?

Co je to Slabika? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Slabika?

Slabika (latinsky sylaba) je část slova, která se skládá z určitého počtu hlásek, častá je kombinace jedné souhlásky a jedné samohlásky. Slabiky mohou být otevřené (končící na samohlásku) nebo uzavřené (končící na souhlásku). Slova mohou být jednoslabičná nebo víceslabičná.


Co je to Slabika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Slabika. Co znamená odborný pojem Slabika z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Slabika se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Slabika je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co je to Slabika?, Český jazyk, definice, odborný výraz, heslo, názvosloví, co to je, popis, význam pojmu, terminologie, vysvětlení, Slabika, odborné názvosloví, definice pojmu, formulace, Český jazyk, terminus technicus, význam


Pojem Slabika je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Slabika?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu. Např. po-le- slovo vyslovujeme ne po hláskách, ale po slabikách. Slabika je tvořena jádrem, které obvykle bývá ohraničeno svahy. Slova mohou být bezslabičná (splývají se slabikou sousedního slova), jednoslabičná nebo víceslabičná. Jednotkou délky, trvání slabiky je mora.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat termín Slabika ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Slabika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Slabika na Google.cz

Hledat videa s názvem Slabika na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Slabika ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Slabika ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Slabika například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Slabika? resp. co znamená výraz Slabika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Slabika, odpověď na dotaz co je to Slabika?. Víte např. kdo to je Miroslav Donutil? Znáte a víte kdo je Dramatik? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.