Co je to?
Odborný výraz, definice slova Anarchokapitalismus. Co znamená slovo Anarchokapitalismus z kategorie Politika?

Co je Anarchokapitalismus? Definice pojmu

Co znamená termín Anarchokapitalismus? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Anarchokapitalismus je politický pojem. Jde o směr, který je založen na myšlence dobrovolnosti zúčastněných stran. Žádný člověk nemůže být k ničemu nucen a každý může nabízet výsledky své práce za podmínek, které si sám stanoví. Druhá strana si pak takovou nabídku může vybrat nebo odmítnout. Podobně se anarchokapitalismus staví k pomoci mezi lidmi a solidaritě. Vysoce si ji cení, ale na druhou stranu k ní nesmí být nikdo nucen – ani k nabídce, ani k přijímání. Jde o decentralizaci moci až na úroveň jednotlivců. Nikdo však nemusí být osamocený a není zakázáno převádět své záležitosti na druhé. Každý si však může rozhodnout sám, zda takovou činnost chce nebo nechce konat. Rozhodování tak probíhá na té nejnižší možné úrovni.
Anarchokapitalisté jsou zastánci přesvědčení, že každý o sobě dokáže nejlépe rozhodovat sám. Nikdo totiž nemůže tvrdit, že ví přesně, co je to nejlepší pro ostatní. Proto nechtějí nikomu nic diktovat ani nikoho k něčemu nutit. Podmínkou je, že si každý hledí svého a nikdo na nikoho neútočí. Odmítají, aby za ně nebo o nich rozhodovali politici nebo úředníci.


Co je to Anarchokapitalismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Anarchokapitalismus. Co znamená slovo Anarchokapitalismus z kategorie Politika?

Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Anarchokapitalismus) můžete sdílet s rodinou a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Anarchokapitalismus patří do kategorie politika

Klíčová slova: co to je, heslo, informace, co znamená, synonymum, význam pojmu, vysvětlení, popis, lexikon, formulace, terminologie, odborné názvosloví, význam slova, wiki, odborný výraz, co je to Anarchokapitalismus?, přesný význam, definice pojmu


Pojem Anarchokapitalismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Anarchokapitalismus?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Anarchokapitalismus je politická a ekonomická teorie, která usiluje o eliminaci státu resp. státního monopolu ve prospěch neregulovaného volného trhu, soukromého vlastnictví, libertariánského výkladu osobní svobody a principu neagrese. Anarchokapitalismus podporuje námezdní práci a usiluje o kompletní zrušení státu. Funkce státu jako soudnictví, policie nebo armáda by byly v teoretické anarchokapitaistické společnosti nahrazeny soukromými agenturami, které by si občané platili. Jakožto příklad společnosti blížící se těmto principům anarchokapitalisté často uvádějí středověký Island nebo Spojené státy americké v období tzv. divokého západu.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít Anarchokapitalismus na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Anarchokapitalismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Anarchokapitalismus na Youtube

Vyhledat výraz Anarchokapitalismus ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Anarchokapitalismus ve Wikizdrojích

Hledat termín Anarchokapitalismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Anarchokapitalismus například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Nyní již víte jaká je definice termínu Anarchokapitalismus? resp. co vlastně znamená slovo Anarchokapitalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anarchokapitalismus, odpověď na dotaz co je to Anarchokapitalismus?. Víte např. kdo to je Michael Bloomberg? Znáte a víte kdo je Tomáš Krejčíř? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než politika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.