Co je to?
Výraz, termín, definice slova Danajský dar. Co znamená odborný pojem Danajský dar z kategorie Kultura?

Co je to Danajský dar? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Danajský dar?

Danajský dar je slovní spojení, které se používá jako přirovnání nebo rčení. Označuje něco získaného nebo darovaného, co však příjemci nakonec způsobí nepříjemnosti, něco nedobrého nebo dokonce zkázu.
Pojem pochází z řeckých bájí, kdy danajové při obléhání Tróje postavili velkého dřevěného koně jako dar bohyni Athéně. Kůň však byl dutý a v jeho břiše se ukryli vojáci. Vojsko se stáhlo a předstíralo odjezd. Trójané vítězoslavně dopravili koně za hradby města a museli přitom část hradeb pobořit. Když obránci Tróje po oslavách usnuli, vojáci z koně vylezli a otevřeli brány řeckým vojákům, kteří pak město obsadili, vydrancovali a vypálili. Proto se danajský dar stal symbolem dárku, který obdarovanému nic dobrého nepřinese.

Co je to Danajský dar? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Danajský dar. Co znamená odborný pojem Danajský dar z kategorie Kultura?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Danajský dar sdílejte s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Danajský dar je v kategorii kultura

Klíčová slova: přesný výraz, termín, popis, kultura, odborný výraz, slovo, definice, heslo, slovník, co znamená, vysvětlení, kultura, synonymum, přesný význam, odborné názvosloví, názvosloví, wiki, formulace


Pojem Danajský dar je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Danajský dar? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Danajský dar je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení, přirovnání. Vyznačuje takový dar nebo výtěžek a zisk, který způsobuje obdarovanému spíše potíže či zlo než užitek a spokojenost. Rčení souvisí s příběhem o Trojském koni z řecké mytologie.
Rčení je narážkou na varovná slova věštce Láokoóna: "Nevěřte tomu koni, Trójané! Ať je to cokoli, bojím se Danaů, i když přinášejí dary."(Aeneis, II, 49, Lat. "Equo ne credite, Teucri! Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.") Darem se zde mínil dřevěný „Trojský kůň“, v němž se pod vedením Odysseovým ukryla skupinka Řeků, kteří deset let marně obléhali Tróju.
Ostatní bojovníci předstírali, že obléhání ukončili a odpluli. Když Trójané přes Laokoónovo varování koně vtáhli do města, Odysseovi muži v noci otevřeli bránu a vpustili Řeky dovnitř. Celý příběh je stručně vylíčen v Homérově Odysseji (VIII. 493-515) a dále rozvinut na začátku 2. knihy Vergiliovy Aeneis.
Danajové byl název, jímž okolní kmeny nazývaly Acháje.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Danajský dar ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Danajský dar ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Danajský dar ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Danajský dar na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Danajský dar ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Danajský dar ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Danajský dar například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Danajský dar? resp. co se přesně ukrývá za slovem Danajský dar? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Danajský dar, odpověď na dotaz co je to Danajský dar?. Víte např. kdo to je Karel Höger? Znáte a víte kdo je Úvěrový specialista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než kultura). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.