Co je to?
Odborný výraz, definice slova Životní pojištění. Co znamená pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Co je Životní pojištění? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Životní pojištění

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.
Na výběr jsou dva základní druhy pojištění – kapitálové- investiční a rizikové. Rizikové životní pojištění pokrývá riziko smrti, není tedy spojeno se spořením. Může být rozšířeno o krytí dalších rizik. Pokud je pojištění spojeno se spořením, je při jeho plnění nebo ukončení dožitím vyplacena dohodnutá naspořená částka.


Co je to Životní pojištění? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Životní pojištění. Co znamená pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Životní pojištění se nachází v sekci bankovnictví

Klíčová slova: přesný výraz, definice, slovník, formulace, definice pojmu, synonymum, termín, lexikon, názvosloví, přesný význam, terminus technicus, vysvětlení, význam slova, co je to Životní pojištění?, význam, bankovnictví, heslo, wiki


Pojem Životní pojištění je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Životní pojištění? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník, smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Smouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Životní pojištění ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Životní pojištění ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Životní pojištění ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Životní pojištění na Google.cz

Najít slovo Životní pojištění ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Životní pojištění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Životní pojištění například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Životní pojištění? resp. co označuje slovo Životní pojištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Životní pojištění, odpověď na dotaz co je to Životní pojištění?. Víte např. kdo to je Leon Uris? Znáte a víte kdo je Náfuka? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledat odborný výraz Životní pojištění i v jiné sekci než je kategorie bankovnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.