Co je to?
Definice výrazu, termínu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Co je to Životní pojištění? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Životní pojištění?

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.
Na výběr jsou dva základní druhy pojištění – kapitálové- investiční a rizikové. Rizikové životní pojištění pokrývá riziko smrti, není tedy spojeno se spořením. Může být rozšířeno o krytí dalších rizik. Pokud je pojištění spojeno se spořením, je při jeho plnění nebo ukončení dožitím vyplacena dohodnutá naspořená částka.


Co je to Životní pojištění? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Životní pojištění sdílejte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Životní pojištění je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: odborné názvosloví, slovník, formulace, informace, popis, přesný význam, co to je, synonymum, Bankovnictví, co je to Životní pojištění?, definice pojmu, přesný výraz, co znamená, slovo, termín, názvosloví, lexikon, vysvětlení


Pojem Životní pojištění je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Životní pojištění? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník, smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Smouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).

Další informační zdroje

Hledat heslo Životní pojištění ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Životní pojištění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Životní pojištění ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Životní pojištění na Youtube

Zkusit najít pojem Životní pojištění ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Životní pojištění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Životní pojištění například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Životní pojištění? resp. co je to Životní pojištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Životní pojištění, odpověď na dotaz co je to Životní pojištění?. Víte např. kdo to je Pink? Znáte a víte kdo je Šílenec? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.