Co je to?
Definice výrazu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Co je Životní pojištění?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Životní pojištění

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.
Na výběr jsou dva základní druhy pojištění – kapitálové- investiční a rizikové. Rizikové životní pojištění pokrývá riziko smrti, není tedy spojeno se spořením. Může být rozšířeno o krytí dalších rizik. Pokud je pojištění spojeno se spořením, je při jeho plnění nebo ukončení dožitím vyplacena dohodnutá naspořená částka.


Co je to Životní pojištění? Význam slova, termín, Definice výrazu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Informace obsažené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. I přesto však nepřebíráme odpovědnost za případné chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Životní pojištění je v sekci bankovnictví

Klíčová slova: termín, popis, lexikon, názvosloví, Životní pojištění, přesný výraz, terminus technicus, pojem, vysvětlení, odborný výraz, informace, synonymum, formulace, co je to Životní pojištění?, slovo, význam pojmu, co to je, přesný význam


Pojem Životní pojištění je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Životní pojištění? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník, smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Smouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Životní pojištění ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Životní pojištění ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Životní pojištění ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Životní pojištění ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Životní pojištění ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Životní pojištění ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Životní pojištění například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google obrázcích nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Z předchozího textu jste se dozvěděli co to je Životní pojištění? resp. co znamená výraz Životní pojištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Životní pojištění, odpověď na dotaz co je to Životní pojištění?. Víte např. kdo to je Hulvát? Znáte a víte kdo je Náfuka? Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Životní pojištění i v jiné kategorii než v bankovnictví. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie bankovnictví, banka, Životní pojištění, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.