Co je to?
Výraz, termín, definice slova Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Co je to Životní pojištění? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Životní pojištění

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.
Na výběr jsou dva základní druhy pojištění – kapitálové- investiční a rizikové. Rizikové životní pojištění pokrývá riziko smrti, není tedy spojeno se spořením. Může být rozšířeno o krytí dalších rizik. Pokud je pojištění spojeno se spořením, je při jeho plnění nebo ukončení dožitím vyplacena dohodnutá naspořená částka.


Co je to Životní pojištění? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Životní pojištění sdílet s vašimi známými a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Životní pojištění patří do sekce bankovnictví

Klíčová slova: formulace, názvosloví, terminus technicus, význam, slovo, přesný výraz, synonymum, pojem, Životní pojištění, bankovnictví, definice, heslo, co je to Životní pojištění?, význam slova, co znamená, bankovnictví, odborné názvosloví, přesný význam


Pojem Životní pojištění je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Životní pojištění?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník, smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Smouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).

Linky na jiné informační zdroje

Najít termín Životní pojištění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Životní pojištění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Životní pojištění na Youtube

Najít slovo Životní pojištění ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Životní pojištění ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Životní pojištění na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Životní pojištění například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Životní pojištění? resp. co znamená slovo Životní pojištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Životní pojištění, odpověď na dotaz co je to Životní pojištění?. Víte např. kdo to je Patriot? Znáte a víte kdo je Lakomec? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než bankovnictví. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.