Co je to?
Definice výrazu, termínu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Co je to Životní pojištění? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Životní pojištění

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.
Na výběr jsou dva základní druhy pojištění – kapitálové- investiční a rizikové. Rizikové životní pojištění pokrývá riziko smrti, není tedy spojeno se spořením. Může být rozšířeno o krytí dalších rizik. Pokud je pojištění spojeno se spořením, je při jeho plnění nebo ukončení dožitím vyplacena dohodnutá naspořená částka.


Co je to Životní pojištění? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Životní pojištění. Co znamená odborný pojem Životní pojištění z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Životní pojištění sdílejte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Životní pojištění je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: přesný význam, heslo, lexikon, Bankovnictví, pojem, wiki, Bankovnictví, informace, formulace, terminus technicus, vysvětlení, definice, definice pojmu, slovník, termín, význam slova, odborné názvosloví, význam


Pojem Životní pojištění je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Životní pojištění?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3.stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. Smlouvy o životním pojištění před 1.1.2005 upravoval občanský zákoník, smlouvy s platností od 1.1.2005 do 31.12.2013 jsou upraveny zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Smouvy s platností od 1.1.2014 se řídí opět občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb.).

Linky na další online zdroje

Zkusit najít pojem Životní pojištění ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Životní pojištění ve Wikimedia Commons

Najít pojem Životní pojištění ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Životní pojištění na Youtube

Zkusit najít heslo Životní pojištění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Životní pojištění ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Životní pojištění například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Životní pojištění? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Životní pojištění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Životní pojištění, odpověď na dotaz co je to Životní pojištění?. Víte např. kdo to je Cajzl? Znáte a víte kdo je Vymaštěnec? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.