Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Těkavost. Co znamená pojem Těkavost z kategorie Chemie?

Co je Těkavost?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Těkavost?

Těkavost je označení pro vlastnost nějaké látky k vypařování se. Většinou se jedná o kapalinu, těkavost je závislá na tlaku par. Za konstantních podmínek a při dané teplotě se vypařuje látka s vyšším tlakem par rychleji než látka s tlakem nižším.
Pojem těkavost se užívá právě u kapalin, u pevných látek se pak mluví o sublimaci. Vypařování je typické například u tzv. suchého ledu, jódu a dalších látek.


Co je to Těkavost? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Těkavost. Co znamená pojem Těkavost z kategorie Chemie?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Těkavost se nachází v kategorii chemie

Klíčová slova: význam slova, pojem, slovník, Těkavost, význam pojmu, názvosloví, informace, terminologie, význam, přesný význam, vysvětlení, odborné názvosloví, lexikon, odborný výraz, chemie, co je to Těkavost?, wiki, popis


Pojem Těkavost je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Těkavost? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

V chemii a fyzice se pojmem těkavost označuje schopnost látky, obvykle v kapalném skupenství, vypařovat se. Těkavost přímo souvisí s tenzí par. Při dané teplotě (a stejných ostatních podmínkách jako např. proudění vzduchu, teplota kapaliny, apod.) se látka s vyšší tenzí par vypařuje rychleji než látka s nižší tenzí par.

Další informační zdroje

Hledat pojem Těkavost ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít termín Těkavost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Těkavost na Google.cz

Hledat videa s názvem Těkavost na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Těkavost ve Wikimedia Commons

Najít slovo Těkavost na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Těkavost například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co to je Těkavost? resp. co znamená slovo Těkavost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Těkavost, odpověď na dotaz co je to Těkavost?. Víte např. kdo to je Zdeněk Hel? Znáte a víte kdo je Frankenstein? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než chemie. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie chemie, molekuly chemie, těkavost, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.