Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pašijový týden. Co znamená odborný pojem Pašijový týden z kategorie Náboženství?

Co je to Pašijový týden? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Pašijový týden?

Pašijový týden patří k důležitým obdobím křesťanského pojetí roku. Říká se mu také svatý týden. V této době křesťané vzpomínají na poslední týden života Ježíše Krista na této zemi, na jeho smrt a následné vzkříšení.
Začátkem pašijového týdne je Květná neděle a jejím závěrem je neděle Vzkříšení, tedy Velikonoce. I další dny mají své názvy – Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek či Bílá sobota. V této době nezvoní zvony, tento zvyk se nazývá odlet zvonů do Říma.


Co je to Pašijový týden? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pašijový týden. Co znamená odborný pojem Pašijový týden z kategorie Náboženství?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Pašijový týden sdílejte s kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Pašijový týden je v kategorii náboženství

Klíčová slova: co je to Pašijový týden?, co znamená, synonymum, názvosloví, definice pojmu, terminus technicus, co to je, wiki, informace, vysvětlení, slovník, termín, přesný výraz, náboženství, význam, formulace, terminologie, popis


Pojem Pašijový týden je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Pašijový týden?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.
Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. Místo zvonů se používají dřevěné řehtačky a klapače (s tímto zvykem se lze setkat zejména v oblastech se silnými folklórními tradicemi, např. na Slovácku, Valašsku, Chodsku či na Šumavě).

Oslavy Pašijového týdne

Průvod Římanů při oslavách pašijového týdne ve španělském městě Lorca. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay
Průvod Římanů při oslavách pašijového týdne ve španělském městě Lorca. Autor: jacqueline macou, zdroj: Pixabay


Pro další informace o termínu Pašijový týden zkuste tyto odkazy

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pašijový týden ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pašijový týden ve Wikimedia Commons

Najít termín Pašijový týden na Google.cz

Hledat heslo Pašijový týden ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Pašijový týden ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Pašijový týden na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Pašijový týden například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Pašijový týden? resp. co se přesně ukrývá za slovem Pašijový týden? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pašijový týden, odpověď na dotaz co je to Pašijový týden?. Víte např. kdo to je Křivák? Znáte a víte kdo je Louis de Funes? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.