Co je to?
Odborný výraz, definice slova Anafora. Co znamená slovo Anafora z kategorie Literatura?

Co je Anafora? Definice pojmu

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Anafora

Anafora je slovo původem z řečtiny. Dá se přeložit jako znovuuvedení. Jedná se o pojem z oblasti teorie literatury. Jde o jednu ze slovních figur. Podstatou anafory je opakování buď slova, nebo případně skupiny slov na začátku verše. Některé básně jsou dokonce na anaforách postaveny. I když se anafory nacházejí především v poezii, mohou se objevit i v jiných útvarech, například v řečnickém projevu. Zde se opakují slova nebo jejich spojení v kapitolách nebo odstavcích. Je skvělým prostředkem pro spojení a vyzvednutí myšlenek.
Anafoře se však nevyhýbá ani próza, kde se opět opakují slova na počátku odstavců nebo kapitol. Toto opakované slovo má přízvuk a zdůrazňuje podstatu sdělení. Pomocí anafory může být určité tvrzení stupňováno. Účinek anafory zvyšuje rytmus. Anafory jsou používány ve všech světových jazycích. Jako básnická figura nijak nemění význam slov, kterými je tvořena. Jejím opakem je epifora.


Co je to Anafora? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Anafora. Co znamená slovo Anafora z kategorie Literatura?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet se známými na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Anafora patří do kategorie literatura

Klíčová slova: literatura, co je to Anafora?, terminus technicus, názvosloví, definice pojmu, slovník, význam, wiki, terminologie, synonymum, heslo, co znamená, popis, pojem, význam pojmu, vysvětlení, formulace, odborný výraz


Pojem Anafora je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Anafora?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Anafora (řecky znovuuvedení) je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět (výjimečně je za anaforu také pokládáno opakování začátků některých veršů ve sloce). Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku. Příkladem anafory z české literatury mohou být tyto Bezručovy verše:

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem.
Sto roků kopal jsem uhlí.

Hledejte pojem Anafora v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Anafora na Youtube

Zkusit najít pojem Anafora ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít heslo Anafora ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Anafora ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anafora ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Anafora ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Anafora například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Anafora? resp. co znamená slovo Anafora? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anafora, odpověď na dotaz co je to Anafora?. Víte např. kdo to je Madame de Pompadour? Znáte a víte kdo je Anna Klevská? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než literatura). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.