Co je to?
Definice odborného termínu, slova Pasivní agrese. Co znamená pojem Pasivní agrese z kategorie Psychologie?

Co je Pasivní agrese?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Pasivní agrese?

Pasivní agrese je pojmenování pro určitou reakci jedince. Tato reakce bývá většinou nevědomá. Jde o reakci na převahu jiného člověka, na kterém je jedinec nějakým způsobem závislý. Většinou jde o závislost emocionální nebo existenční. Nedílnou součástí pasivní agrese je neřešení obtížných situací a snaha po vyhnutí se konfliktům a problémům.
Kořeny má takové jednání již v dětství, zvláště tehdy, vyrůstal-li člověk v rodině, která z nějakého důvodu neplnila jeho potřeby a potlačovala jeho přirozený sklon k vyjádření těchto potřeb. Stejně působí nevhodná vyjádření někoho blízkého, který člověku dává najevo, že je zbytečný, nezaslouží si to, co má nebo je tím, kdo působí problémy. Tak se postižený naučí potlačovat vše, co by mohlo vést ke kritice, odmítnutí nebo napadení. Pasivní agrese pak způsobí frustraci a jedinec se nedokáže vyjádřit k okolí o tom, co potřebuje. Jde o poruchu, která se vyznačuje špatnou komunikací, zastáváním role oběti a snahou o nezávislost, která se však většinou projeví v méně důležitých věcech, než jako snaha o osamostatnění.


Co je to Pasivní agrese? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Pasivní agrese. Co znamená pojem Pasivní agrese z kategorie Psychologie?

Naše stránky mají pouze informativní charakter, neručíme za tiskové chyby. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Pasivní agrese patří do sekce psychologie

Klíčová slova: Pasivní agrese, terminus technicus, definice, pojem, odborný výraz, wiki, synonymum, informace, terminologie, vysvětlení, psychologie, význam pojmu, co je to Pasivní agrese?, význam slova, co znamená, přesný výraz, definice pojmu, názvosloví


Pojem Pasivní agrese je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pasivní agrese? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Pasivní agresivní chování nebo pasivně agresivní čin je charakterizované nepřímou rezistencí vůči běžným požadavkům druhých a společnosti a současným vyhýbáním se přímé konfrontaci. Pasivně agresivní chování se projevuje v osobních vztazích nebo na pracovišti a je charakterizováno zanedbáváním, ignorováním, zadržováním informací, neplnění společenských, rodinných či pracovních povinností, prokrastinací, skrytým obstrukcionizmem, neúčinností, tvrdohlavostí a úmyslnou bezmocností.

Další možné informační zdroje

Vyhledat termín Pasivní agrese ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít pojem Pasivní agrese ve Wikislovníku

Vyhledat termín Pasivní agrese ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Pasivní agrese ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Pasivní agrese ve Wikizdrojích

Zkusit najít frázi Pasivní agrese ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Pasivní agrese například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Nyní už nejspíš víte co znamená slovo Pasivní agrese? resp. jaký je přesný význam slova Pasivní agrese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pasivní agrese, odpověď na dotaz co je to Pasivní agrese?. Víte např. kdo to je Protestant? Znáte a víte kdo je Dita Hořínková? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto hledat termín Pasivní agrese hledat i v jiných kategoriích (než psychologie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie psychologie, Hnědé oko, pasivní agrese, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.