Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je to Hédonismus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Hédonismus?

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Hédonismus je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: vysvětlení, co znamená, wiki, heslo, přesný význam, slovo, Filozofie, Hédonismus, formulace, definice pojmu, přesný výraz, terminologie, Filozofie, terminus technicus, termín, lexikon, význam, názvosloví


Pojem Hédonismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Hédonismus dozvíte následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.
Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje. Podle Aristotela Eudoxos tvrdil, že ve všem, co je předmětem volby, musí být dobro, a čím více je to žádoucí, tím lépe, a proto skutečnost, kdy všichni jsou přitahováni ke stejné věci, dokazuje, že tato věc je nejlepší pro všechny; neboť každý, jak Eudoxos říká, poznává, že co je dobré samo o sobě, jako třeba vhodná strava, a co je tedy dobré pro všechny a je cílem snažení všech, to je pro ně nejvyšším dobrem.

Více informací o slovu Hédonismus doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hédonismus ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Hédonismus na Youtube

Hledat pojem Hédonismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Hédonismus ve Wikislovníku

Hledat heslo Hédonismus na Google.cz

Najít pojem Hédonismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Hédonismus? resp. co se skrývá pod slovem Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Čubka? Znáte a víte kdo je Lenka Klicperová? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Filozofie U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.