Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je Hédonismus? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hédonismus?

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Hédonismus sdílejte s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Hédonismus je v kategorii filozofie

Klíčová slova: slovník, synonymum, heslo, wiki, informace, definice, formulace, co to je, termín, odborný výraz, význam pojmu, definice pojmu, terminus technicus, filozofie, význam slova, odborné názvosloví, filozofie, vysvětlení


Pojem Hédonismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Hédonismus? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.
Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje. Podle Aristotela Eudoxos tvrdil, že ve všem, co je předmětem volby, musí být dobro, a čím více je to žádoucí, tím lépe, a proto skutečnost, kdy všichni jsou přitahováni ke stejné věci, dokazuje, že tato věc je nejlepší pro všechny; neboť každý, jak Eudoxos říká, poznává, že co je dobré samo o sobě, jako třeba vhodná strava, a co je tedy dobré pro všechny a je cílem snažení všech, to je pro ně nejvyšším dobrem.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Hédonismus na Youtube

Najít výraz Hédonismus na Google.cz

Zkusit najít slovo Hédonismus ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Hédonismus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Hédonismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Hédonismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Hédonismus? resp. co označuje slovo Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Volitel? Znáte a víte kdo je Hippokratés? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je filozofie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.