Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je to Hédonismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Hédonismus

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Hédonismus se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: slovník, co je to Hédonismus?, heslo, lexikon, co znamená, přesný význam, význam slova, význam, termín, terminologie, názvosloví, definice pojmu, terminus technicus, odborný výraz, slovo, co to je, přesný výraz, wiki


Pojem Hédonismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Hédonismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.
Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje. Podle Aristotela Eudoxos tvrdil, že ve všem, co je předmětem volby, musí být dobro, a čím více je to žádoucí, tím lépe, a proto skutečnost, kdy všichni jsou přitahováni ke stejné věci, dokazuje, že tato věc je nejlepší pro všechny; neboť každý, jak Eudoxos říká, poznává, že co je dobré samo o sobě, jako třeba vhodná strava, a co je tedy dobré pro všechny a je cílem snažení všech, to je pro ně nejvyšším dobrem.

Více informací o pojmu Hédonismus lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat termín Hédonismus ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Hédonismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Hédonismus ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hédonismus ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Hédonismus na Google.cz

Najít heslo Hédonismus ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Nyní už nejspíš víte co to je Hédonismus? resp. jaká je definice termínu Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Tomáš Kalas? Znáte a víte kdo je Mesiáš? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Hédonismus hledat i v jiných kategoriích (než filozofie) Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.