Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je to Hédonismus? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Hédonismus?

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Hédonismus patří do sekce Filozofie

Klíčová slova: vysvětlení, wiki, odborné názvosloví, co je to Hédonismus?, odborný výraz, pojem, co to je, co znamená, lexikon, termín, význam slova, terminologie, přesný výraz, formulace, definice pojmu, slovo, terminus technicus, význam pojmu


Pojem Hédonismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Hédonismus? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.
Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje. Podle Aristotela Eudoxos tvrdil, že ve všem, co je předmětem volby, musí být dobro, a čím více je to žádoucí, tím lépe, a proto skutečnost, kdy všichni jsou přitahováni ke stejné věci, dokazuje, že tato věc je nejlepší pro všechny; neboť každý, jak Eudoxos říká, poznává, že co je dobré samo o sobě, jako třeba vhodná strava, a co je tedy dobré pro všechny a je cílem snažení všech, to je pro ně nejvyšším dobrem.

Další zdroje informací o slovu Hédonismus

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hédonismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Hédonismus na Youtube

Zkusit najít termín Hédonismus ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Hédonismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Hédonismus ve Wikizdrojích

Hledat heslo Hédonismus ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Hédonismus? resp. jaká je definice slova Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Podrazák? Znáte a víte kdo je Lenka Klicperová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Filozofie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.