Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je to Hédonismus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Hédonismus?

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hédonismus. Co znamená odborný pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Hédonismus s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Hédonismus patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: přesný výraz, slovo, formulace, přesný význam, co to je, co znamená, Hédonismus, slovník, terminus technicus, synonymum, lexikon, co je to Hédonismus?, terminologie, definice pojmu, definice, odborný výraz, informace, pojem


Pojem Hédonismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Hédonismus v následujících zdrojích

Hledat heslo Hédonismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hédonismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Hédonismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Hédonismus ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Hédonismus ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Hédonismus ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Hédonismus? resp. co se skrývá pod slovem Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Košíkář? Znáte a víte kdo je Alexander Babiš? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Filozofie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.