Co je to?
Definice odborného termínu, slova Hédonismus. Co znamená pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Co je Hédonismus?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hédonismus

Hédonismus je pojmenování filozofického učení, které vychází z řeckého slova hédoné, čili slast nebo potěšení. Právě potěšení a slast považují hédonisté za hlavní podnět člověka k určitému jednání. Tento směr se ubíral dvěma cestami – hédonismus psychologický říká, že veškeré lidské jednání vede k dosažení slasti a vyhnutí se strastem. Hédonismus etický považuje slast za nejvyšší dobro.
Zastáncem této formy byl například známý řecký matematik Eudoxos z Knidu, který tvrdil, že všechny činy rozumné i nerozumné vedou právě ke slasti. Jestliže všichni směřují k tomuto cíli, musí jím být dobro, což je žádoucí a dobré pro všechny. K tomuto učení se přikláněli také epikurejci a zastánci kyrénské škol. V dalších obdobích se s tímto učením ztotožňují utilitaristé a další směry, které je následují.


Co je to Hédonismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Hédonismus. Co znamená pojem Hédonismus z kategorie Filozofie?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Hédonismus patří do sekce filozofie

Klíčová slova: definice pojmu, přesný výraz, význam, vysvětlení, co znamená, lexikon, definice, filozofie, termín, význam pojmu, popis, význam slova, názvosloví, synonymum, slovo, informace, filozofie, formulace


Pojem Hédonismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Hédonismus?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.
Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje. Podle Aristotela Eudoxos tvrdil, že ve všem, co je předmětem volby, musí být dobro, a čím více je to žádoucí, tím lépe, a proto skutečnost, kdy všichni jsou přitahováni ke stejné věci, dokazuje, že tato věc je nejlepší pro všechny; neboť každý, jak Eudoxos říká, poznává, že co je dobré samo o sobě, jako třeba vhodná strava, a co je tedy dobré pro všechny a je cílem snažení všech, to je pro ně nejvyšším dobrem.

Jiné informační zdroje o pojmu Hédonismus

Zkusit najít heslo Hédonismus ve Wikizdrojích

Hledat výraz Hédonismus ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat heslo Hédonismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hédonismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Hédonismus na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hédonismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Hédonismus například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už znáte odpověď na otázku co znamená slovo Hédonismus? resp. co se skrývá pod slovem Hédonismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hédonismus, odpověď na dotaz co je to Hédonismus?. Víte např. kdo to je Statik? Znáte a víte kdo je Helen Mirren? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste hledání odborného pojmu Hédonismus i v jiné kategorii než je sekce filozofie. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie filozofie, filozof busta, hédonismus, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.