Co je to?
Výraz, termín, definice slova Transakční analýza. Co znamená odborný pojem Transakční analýza z kategorie Psychologie?

Co je Transakční analýza? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Transakční analýza

Transakční analýza je psychologický koncept a terapeutická metoda, která se zaměřuje na studium lidského chování, komunikace a vztahů. Byla vyvinuta v polovině 20. století psychiatrem Ericem Bernem. Jeho cílem bylo poskytnout jednoduchý a srozumitelný rámec pro porozumění a zlepšení mezilidských interakcí. Základním principem transakční analýzy je přesvědčení, že každý jedinec má v sobě tři stavy ega (části osobnosti), které se mohou vzájemně interagovat: rodiče, dospělého a dítě. Každý z těchto stavů představuje určité myšlenky, emoce, postoje a chování. Transakce jsou základní jednotkou interakce mezi lidmi a skládají se z verbálních a neverbálních projevů. Tyto interakce mohou probíhat na povrchové úrovni (například zdvořilá konverzace) nebo na hlubší úrovni (například skryté emoce a podvědomé dynamiky). Transakční analýza se zaměřuje na analýzu těchto transakcí a snahu porozumět, jak se lidé vzájemně ovlivňují a jak mohou vytvářet a udržovat zdravé vztahy.
Transakční analýza se používá jako terapeutická metoda v psychoterapii, kde terapeut pomáhá klientovi porozumět jeho vzorcům chování, komunikace a vztahů a pracovat na jejich změně, pokud jsou nezdravé nebo neefektivní. Tím se může klient naučit lépe porozumět sobě samému, zlepšit své mezilidské vztahy a dosáhnout osobního rozvoje. Transakční analýza má také širší uplatnění mimo terapii. Používá se ve vzdělávání, vedení a různých profesních oblastech, kde se zkoumají a zlepšují mezilidské interakce a komunikace. Je to užitečný nástroj pro zvyšování povědomí o sobě i o druhých a vytváření efektivních a harmonických vztahů.


Co je to Transakční analýza? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Transakční analýza. Co znamená odborný pojem Transakční analýza z kategorie Psychologie?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Transakční analýza? Pak se o ní podělte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Transakční analýza je v kategorii psychologie

Klíčová slova: pojem, přesný význam, význam pojmu, slovo, terminologie, slovník, terminus technicus, názvosloví, Transakční analýza, odborné názvosloví, co znamená, psychologie, informace, význam, popis, co to je, psychologie, formulace


Pojem Transakční analýza je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Hledat výraz Transakční analýza ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Transakční analýza ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Transakční analýza na Youtube

Hledat frázi Transakční analýza ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Transakční analýza ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Transakční analýza ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Transakční analýza například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Transakční analýza? resp. co znamená Transakční analýza? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Transakční analýza, odpověď na dotaz co je to Transakční analýza?. Víte např. kdo to je Lupič? Znáte a víte kdo je Galén? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než psychologie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.