Co je to?
Definice výrazu, termínu Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je Sémantika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Sémantika?

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi známými a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Sémantika je v kategorii filozofie

Klíčová slova: slovo, filozofie, definice, lexikon, význam pojmu, informace, význam slova, formulace, definice pojmu, přesný význam, odborný výraz, heslo, slovník, termín, filozofie, pojem, názvosloví, Sémantika


Pojem Sémantika je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Sémantika dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Jiné zdroje informací o pojmu Sémantika

Zkusit najít slovo Sémantika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Sémantika na Youtube

Vyhledat slovo Sémantika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Sémantika ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Sémantika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Sémantika? resp. jaký je význam slova Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Technický ředitel? Znáte a víte kdo je Lizzo? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Sémantika i v jiné kategorii než v filozofie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.