Co je to?
Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je to Sémantika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Sémantika?

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Sémantika se nachází v sekci Filozofie

Klíčová slova: terminologie, názvosloví, lexikon, termín, odborný výraz, vysvětlení, co je to Sémantika?, co znamená, synonymum, význam pojmu, definice pojmu, co to je, terminus technicus, odborné názvosloví, definice, popis, informace, formulace


Pojem Sémantika je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Sémantika? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Více informací o slovu Sémantika doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Najít pojem Sémantika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Sémantika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Sémantika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Sémantika ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Sémantika ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Sémantika ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Sémantika? resp. co vlastně znamená slovo Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Rudolf Schuster? Znáte a víte kdo je Státní pojištěnec? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Filozofie). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.