Co je to?
Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je to Sémantika? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Sémantika?

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Sémantika sdílejte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Sémantika je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: lexikon, názvosloví, synonymum, význam, přesný význam, definice, slovo, informace, wiki, význam slova, popis, pojem, slovník, Filozofie, co znamená, definice pojmu, terminologie, vysvětlení


Pojem Sémantika je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Sémantika? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít slovo Sémantika ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Sémantika na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Najít termín Sémantika ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Sémantika na Google.cz

Najít slovo Sémantika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Sémantika? resp. co znamená slovo Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Hajný? Znáte a víte kdo je Státní pojištěnec? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Filozofie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.