Co je to?
Odborný výraz, definice slova Sémantika. Co znamená slovo Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je Sémantika?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Sémantika?

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Sémantika. Co znamená slovo Sémantika z kategorie Filozofie?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Sémantika patří do kategorie filozofie

Klíčová slova: informace, přesný význam, význam, slovo, lexikon, definice pojmu, názvosloví, popis, definice, slovník, význam pojmu, formulace, význam slova, co je to Sémantika?, Sémantika, wiki, heslo, synonymum


Pojem Sémantika je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Sémantika dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Hledejte výraz Sémantika v dalších zdrojích

Najít slovo Sémantika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Sémantika ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Sémantika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sémantika ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Sémantika na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Právě jste zjistili co znamená slovo Sémantika? resp. co přesně označuje termín Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Unitář? Znáte a víte kdo je Sia? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Radíme vám proto hledat slovo Sémantika i v jiné části webu než je kategorie filozofie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie filozofie, filozofka rozjímá, sémantika, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.