Co je to?
Výraz, termín, definice slova Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je to Sémantika? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Sémantika

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Sémantika s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Sémantika se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: co to je, terminus technicus, odborné názvosloví, Sémantika, vysvětlení, co je to Sémantika?, definice, popis, odborný výraz, informace, wiki, termín, terminologie, synonymum, heslo, definice pojmu, slovník, co znamená


Pojem Sémantika je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Sémantika?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Další informační zdroje o slovu Sémantika

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Sémantika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Sémantika ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Sémantika na Google.cz

Vyhledat slovo Sémantika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sémantika ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Sémantika? resp. co označuje slovo Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Jan Zahradil? Znáte a víte kdo je Joan Jett? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je filozofie. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.