Co je to?
Výraz, termín, definice slova Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je to Sémantika? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Sémantika

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Sémantika. Co znamená odborný pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Sémantika se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: synonymum, přesný význam, filozofie, definice pojmu, přesný výraz, wiki, popis, názvosloví, odborné názvosloví, co je to Sémantika?, terminologie, informace, vysvětlení, definice, co to je, slovník, význam, význam slova


Pojem Sémantika je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Sémantika? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Vyhledat termín Sémantika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Sémantika ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Sémantika na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sémantika ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Sémantika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Sémantika? resp. jaký je přesný význam slova Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Nimrod? Znáte a víte kdo je Richard Feynman? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než filozofie). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.