Co je to?
Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Co je to Sémantika? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Sémantika

Sémantika je označení vědní disciplíny, která se zaměřuje na význam výrazů z různých úrovní jazyka. Jde o význam textových jednotek, mohou jimi být morfémy, věty, slova, slovní spojení a další. Sémantika se zabývá spojením významu a skutečnosti, která je výrazem označována.
Sémantika je součástí lingvistiky a dělí se na sémantiku lexikální, zabývající se konkrétními znaky a jejich významem, a sémantiku strukturní, orientovanou na typy znaků a kombinování významů.


Co je to Sémantika? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Sémantika. Co znamená pojem Sémantika z kategorie Filozofie?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Sémantika se nachází v sekci Filozofie

Klíčová slova: význam slova, přesný význam, wiki, odborný výraz, terminologie, Filozofie, co to je, Sémantika, definice, přesný výraz, popis, definice pojmu, synonymum, informace, vysvětlení, slovo, lexikon, pojem


Pojem Sémantika je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Sémantika? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal, tj. znalostní model té reality; o nepoznaném člověk nic neví. Slovo vzniklo z řeckého σημαντικός, sémantikos, od sémainó, označuji a séma, znak, znamení. Výraz (forma, syntaktická složka, jazykový konstrukt, řetězec symbolů) je nosná struktura, která umožňuje přenos, záznam (pamatování) a zpracování nesené informace – významu.

Další zdroje informací

Najít pojem Sémantika ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Sémantika ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sémantika ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Sémantika na Youtube

Vyhledat termín Sémantika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Sémantika ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Sémantika například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Sémantika? resp. co znamená Sémantika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sémantika, odpověď na dotaz co je to Sémantika?. Víte např. kdo to je Jitka Molavcová? Znáte a víte kdo je Personalista? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Filozofie Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.