Co je to?
Odborný výraz, definice slova Erudice. Co znamená slovo Erudice z kategorie Školství?

Co je Erudice? Definice pojmu

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Erudice

Erudice je pojem zahrnující hluboké znalosti, schopnosti a zkušenosti, které jsou základem vzdělávání. Jde o proces, který podporuje proces učení. Samotné vzdělání je pak výsledkem tohoto vzdělávání, stavem. Erudice je pak souhrnem získaných znalostí, schopností a dovedností jedince, popřípadě se může jednat o uznání stupně vzdělání. Samotné vzdělávání může být formální nebo neformální, na jeho teoretické základy se zaměřuje pedagogika a didaktika.
Jde o širší vzdělanost, která se nesoustředí pouze na jedinou oblast a překračuje akademickou úroveň. K ní člověk, kterého lze označit jako erudovaného, dojde nejen formální stránkou vzdělání, ale také samostudiem a vlastními zájmy, sečtělostí a podobně. Nejedná se tedy o pouhé školní vzdělávání, které je zakotveno ve školském zákoně, ale o mnohem širší kompetence získané různými způsoby v praxi, při sebevzdělávání a dalších možnostech získání odborných poznatků.


Co je to Erudice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Erudice. Co znamená slovo Erudice z kategorie Školství?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text (Erudice) můžete sdílet s kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Erudice patří do kategorie Školství

Klíčová slova: význam, informace, přesný význam, názvosloví, definice, definice pojmu, Školství, odborné názvosloví, terminus technicus, formulace, pojem, vysvětlení, heslo, význam pojmu, význam slova, terminologie, odborný výraz, co je to Erudice?


Pojem Erudice je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Vyhledat termín Erudice ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat výraz Erudice ve Wikipedii

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Erudice ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Erudice na Youtube

Hledat termín Erudice na Google.cz

Zkusit najít pojem Erudice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Erudice například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste zjistili co znamená Erudice? resp. co je to Erudice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Erudice, odpověď na dotaz co je to Erudice?. Víte např. kdo to je Slavista? Znáte a víte kdo je Headhunter? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Erudice hledat i v jiných kategoriích (než Školství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!