Co je to?
Výraz, termín, definice slova Manifestace. Co znamená odborný pojem Manifestace z kategorie Politika?

Co je to Manifestace? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Manifestace

Manifestace v širším a původním slova smyslu je označení pro projev, většinou veřejný, okázalý nebo slavnostní, kterým se vyjadřuje jednota, projev cítění, smýšlení nebo přesvědčení. Často se jedná o projev kolektivní. Jde o proměnu nějakého nápadu v realitu. Samo slovo pochází z latiny, ze slova manifestare. V současnosti se jako manifestace označuje nějaký veřejný slavnostní projev, může jít například o schůzi nebo průvod, kterého se účastní velké množství lidí (může jít i o statisíce), kteří tak velmi výrazně kolektivně vyjadřují názor na nějaký problém a chtějí se podílet na jeho řešení, popřípadě vyhlašují nějaký požadavek a manifestací podporují jeho dosažení nebo uplatnění.
Manifestace bývají často politického rázu. Mohou být třeba protestní, protifašistické, mírové, májové a podobně. V každém případě má manifestace vždy nějaký cíl a veřejně vyjadřuje, že chce tohoto cíle dosáhnout.


Co je to Manifestace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Manifestace. Co znamená odborný pojem Manifestace z kategorie Politika?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Manifestace? Pak se o tuto stránku podělte s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Manifestace je v kategorii politika

Klíčová slova: formulace, popis, odborný výraz, Manifestace, názvosloví, co je to Manifestace?, terminologie, politika, pojem, synonymum, význam, politika, slovník, co znamená, význam pojmu, termín, odborné názvosloví, terminus technicus


Pojem Manifestace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Manifestace? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Demonstrace je shromáždění lidí na veřejném prostranství za účelem předvedení společného názoru, zpravidla politického rázu. Účastník demonstrace se nazývá demonstrant.
Mezi největší demonstrace v historii lidstva patří kupříkladu demonstrace v NDR 4. listopadu 1989 na berlínském Alexanderplatzu, které se zúčastnilo přes milión občanů, nebo 14. listopadu 1969 největší protiválečná demonstrace v historii USA, které se zúčastnilo na 250 000 demonstrantů. 26. listopadu 1989 protestovalo proti komunistickému režimu v Československu více než 500 000 lidí.

Jiné informační zdroje o pojmu Manifestace

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Manifestace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Manifestace ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Manifestace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Manifestace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Manifestace ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Manifestace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Manifestace například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Manifestace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Manifestace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Manifestace, odpověď na dotaz co je to Manifestace?. Víte např. kdo to je Karel Dolejší? Znáte a víte kdo je Martin Přikryl? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.