Co je to?
Definice výrazu, termínu Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Co je to Obrat? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Obrat

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.
Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu zápornou, jedná se o tzv. schodek nebo-li výdaj.


Co je to Obrat? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Obrat můžete sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Obrat je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: co to je, formulace, heslo, přesný význam, odborný výraz, Účetnictví, informace, termín, význam slova, wiki, význam pojmu, co znamená, pojem, definice, vysvětlení, terminologie, lexikon, terminus technicus


Pojem Obrat je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Obrat?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná.
Zákon o účetnictví definuje v § 1d odst. 2). čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhrn částek na účtech účtové třídy 6.
Zákon o DPH definuje v § 4a obrat jako výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Další informační zdroje

Hledat pojem Obrat ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Obrat ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Obrat ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Obrat ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Obrat na Google.cz

Hledat slovo Obrat ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Obrat například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Obrat? resp. co znamená slovo Obrat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obrat, odpověď na dotaz co je to Obrat?. Víte např. kdo to je Jozef Tiso? Znáte a víte kdo je Právnická osoba? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Účetnictví Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem