Co je to?
Definice výrazu, termínu Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Co je to Obrat? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Obrat?

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.
Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu zápornou, jedná se o tzv. schodek nebo-li výdaj.


Co je to Obrat? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Obrat sdílejte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Obrat je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: informace, přesný výraz, formulace, názvosloví, termín, popis, pojem, heslo, synonymum, přesný význam, slovo, terminologie, slovník, odborný výraz, co je to Obrat?, terminus technicus, co to je, význam pojmu


Pojem Obrat je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Obrat?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná.
Zákon o účetnictví definuje v § 1d odst. 2). čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhrn částek na účtech účtové třídy 6.
Zákon o DPH definuje v § 4a obrat jako výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Pro další informace o termínu Obrat zkuste tyto odkazy

Vyhledat heslo Obrat ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Obrat ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Obrat na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Obrat ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Obrat ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Obrat ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Obrat například v Microsoft Bing, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě nyní již víte co je to Obrat? resp. jaká je definice slova Obrat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obrat, odpověď na dotaz co je to Obrat?. Víte např. kdo to je Helena Bonham Carter? Znáte a víte kdo je Neurotik? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Pokuste se najít termín Obrat i v jiné kategorii než v Účetnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem