Co je to?
Výraz, termín, definice slova Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Co je to Obrat? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Obrat?

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.
Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu zápornou, jedná se o tzv. schodek nebo-li výdaj.


Co je to Obrat? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Obrat. Co znamená odborný pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Obrat můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Obrat je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: odborné názvosloví, význam, význam slova, popis, pojem, terminologie, wiki, Účetnictví, Obrat, Účetnictví, informace, terminus technicus, termín, co znamená, formulace, synonymum, slovo, odborný výraz


Pojem Obrat je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Obrat?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná.
Zákon o účetnictví definuje v § 1d odst. 2). čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhrn částek na účtech účtové třídy 6.
Zákon o DPH definuje v § 4a obrat jako výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Pro další informace o termínu Obrat zkuste tyto odkazy

Hledat heslo Obrat ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Obrat ve Wikimedia Commons

Najít slovo Obrat ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Obrat ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Obrat ve Wikislovníku

Hledat výraz Obrat ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Obrat například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Obrat? resp. jaký je význam pojmu Obrat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obrat, odpověď na dotaz co je to Obrat?. Víte např. kdo to je Alena Antalová? Znáte a víte kdo je Právnická osoba? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem