Co je to?
Definice odborného termínu, slova Obrat. Co znamená pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Co je Obrat?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Obrat

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.
Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu zápornou, jedná se o tzv. schodek nebo-li výdaj.


Co je to Obrat? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Obrat. Co znamená pojem Obrat z kategorie Účetnictví?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Obrat patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: terminologie, význam slova, informace, co to je, co znamená, popis, přesný význam, synonymum, odborný výraz, význam pojmu, přesný výraz, formulace, slovník, heslo, odborné názvosloví, termín, Obrat, význam


Pojem Obrat je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Obrat můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obrat je z pohledu zákona definován dvěma zákony. Každá definice je trochu odlišná.
Zákon o účetnictví definuje v § 1d odst. 2). čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy, tzn. že obrat je úhrn částek na účtech účtové třídy 6.
Zákon o DPH definuje v § 4a obrat jako výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Hledejte pojem Obrat v následujících vyhledávačích

Zkusit najít slovo Obrat ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Obrat ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Obrat ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Obrat ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Obrat ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Obrat ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Obrat například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, v metavyhledávači Info.com nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už víte co to je Obrat? resp. co označuje slovo Obrat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obrat, odpověď na dotaz co je to Obrat?. Víte např. kdo to je Anders Celsius? Znáte a víte kdo je Právnická osoba? Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Obrat i jinde než v sekci než v Účetnictví. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Účetnictví, účetní podklady, obrat, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem