Co je to?
Definice odborného termínu, slova Lustrace. Co znamená pojem Lustrace z kategorie Právo?

Co je to Lustrace? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Lustrace?

Lustrace pochází z latinského označení pro očištění, kdy se jednalo o očistnou oběť přinášenou božstvu po sčítání lidu. Obecný význam slova znamená kontrolu různých údajů v rejstřících nebo evidencích.
Ve středoevropských a východoevropských zemích má však slovo lustrace zvláštní význam, neboť označuje také odstraňování osob spjatých s komunistickým režimem z veřejných a významných funkcí.


Co je to Lustrace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Lustrace. Co znamená pojem Lustrace z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Lustrace s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Lustrace je v kategorii Právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, co je to Lustrace?, terminologie, Právo, synonymum, heslo, přesný význam, vysvětlení, formulace, lexikon, terminus technicus, názvosloví, Právo, význam, slovo, Lustrace, definice pojmu, wiki


Pojem Lustrace je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Lustrace dozvíte následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Lustrace je ve svém obecném významu kontrola údajů v různých evidencích a rejstřících. Specifický význam však tento pojem nabyl v zemích střední a východní Evropy, které se zbavily komunistických režimů. Podobně jako proběhla denacifikace v poválečném Německu, v postkomunistickém prostředí došlo k vyloučení osob, které byly součástí vedení státu a jeho represivních složek, z vedoucích veřejných funkcí.
Samotné slovo lustrace znamená „očišťování“, neboť pochází z latinského lustratio, což byla ve starém Římě očistná oběť bohům, která se prováděla na závěr sčítání lidu (census) a která zajišťovala úspěch římského národa do budoucna.

Hledejte pojem Lustrace v následujících vyhledávačích

Vyhledat heslo Lustrace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lustrace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Lustrace ve Wikizdrojích

Najít termín Lustrace na Google.cz

Vyhledat termín Lustrace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Lustrace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Lustrace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Lustrace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Lustrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lustrace, odpověď na dotaz co je to Lustrace?. Víte např. kdo to je Thorin Pavéza? Znáte a víte kdo je Yetti? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Právo. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.